Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Kerkgebouw


De belangrijkste functie van het kerkgebouw is het bieden van een plaats voor het houden van kerkdiensten.
Maar er zijn ook zalen die voor vergaderingen kunnen worden gebruikt.


De voorzijde van de kerkNaar bovennaar boven

Kerkzaal

De kerkzaal is het belangrijkste deel van het kerkgebouw.
Daar worden de kerkdiensten gehouden.
De kerkzaal is in verhouding tot de breedte erg hoog, wat de akoestiek ten goede komt.
Ook de harde materialen waaruit de kerkzaal is opgebouwd dragen bij aan een goede akoestiek.

 


De kerkzaal vanaf de noordkant gezien.


De preekstoel staat aan de lange zijde van de kerkzaal aan de Oostkant.
Door deze opstelling is de afstand tot de preekstoel vanaf de achterste rij stoelen zo kort mogelijk.De kerkzaal vanaf de orgelgalerij gezien.


Naar bovennaar boven

De Kansel


De kansel met het hugenotenkruis


De kansel is geplaatst tegen de oostmuur van de kerkzaal
De kansel is eenvoudig en functioneel van opzet.

Als versiering hangt aan de preekstoel het Hugenotenkruis.
Deze is door Dhr.Schaper, namens de Hervormde gemeente,
aangeboden ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van onze gemeente.

Naar bovennaar boven

 

Het Hugenotenkruis

Hugenotenkruis

Het Hugenotenkruis is wereldwijd het symbool van protestantse Christenen.
In eerste instantie was dit het symbool van de Hugenoten.
Dat waren volgelingen van Calvijn, die in Frankrijk werden vervolgd en daarom zijn gevlucht.
Een groot aantal Hugenoten vluchte naar nederland.
In Mussel wonen meerdere mensen die van de Hugenoten afstammen.

De basis van het Hugenotenkruis is de insigne van de "Ridders van de Heilige Johannes van Jeruzalem".
Beter bekend als de "Ridders van Malta" een strijdvaardige religieuze orde opgericht in Jeruzalem in de 7e eeuw. Later vestigde de orde zich op Malta.
Daar dankt het Maltezer kruis, symbool van deze orde, zijn naam aan.
Om zich te onderscheiden van het Latijnse (roomse) kruis werden de vier armen van het kruis even lang gemaakt en aan de einden uitlopend gemaakt.Latijns kruis, het kruis zoals dat meestal wordt afgebeeld
Latijns kruis

Maltezer kruis met uitstaande punten aan de armen
Maltezer kruis

Hugenotenkruis
Hugenotenkruis


 

Hugenotenkruis met de betekenis van de onderdelen


Naar bovennaar boven

De basis van het Hugenotenkruis is het Malthezerkruis.

Op de hoeken van het kruis zitten acht parels.
Die acht parels zijn het symbool voor de acht zaligsprekingen uit Matheüs 5: 3-10.

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen.

De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies
De lelies staan voor reinheid en oprechtheid

De ruimte tussen de armen van het kruis en de lelies vormen vier open harten.
Een open hart is het symbool van liefde en trouw,
maar ook van een geopend hart
(een geopend hart is een hart dat wil luisteren naar Gods wil)

Het aanhangsel is een duif.
De duif is het symbool van de Heilige Geest, neerdalende uit de hemel.

In totaal heeft het kruis twaalf punten.
Dit staat voor de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof.

Deze artikelen luiden:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.
Ten derdendagen wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods
des almachtige Vaders,
van waar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene, Christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen

Het Hugenotenkruis is steeds meer het teken geworden van protestanten over de hele wereld.Naar bovennaar boven

Het orgel


Het orgel

In de kerk staat een heel mooi orgel.
Het is een gemeentezangorgel bij uitstek.
Het orgel staat prominent op de orgelgalerij tegen de zuidmuur van de kerk.

Er is een aparte pagina met veel meer informatie over het orgel.

Klik hier om naar de orgelpagina te gaan.

 

Naar bovennaar boven

De beamer


Het beamerscherm

Naast een uitgebreide geluidsinstallatie is de kerkzaal voorzien van een beamerinstallatie.
De tekst van de liederen en schriftlezingen worden tijdens de kerkdiensten op de schermen getoond.
Ook gasten die geen kerkboek bij zich hebben kunnen dus probleemloos meelezen en meezingen.
De installatie wordt soms ook voor andere vormen van multi-media gebruikt.

 

Naar bovennaar boven

Doopfont


Het doopfont


Het doopfont is gemaakt door een gemeentelid: Br. H. Keur
De versieringen aan het doopfont zitten vol symboliek zoals:

De korenaren rond de voet van het doopfont staan voor: vele graankorrels, een brood.

De wijnrank in de rand van het doopfont staat voor: vele druiven, een wijn.
De korenaren en de wijndruif worden ook genoemd in het avondmaalsformulier.

De rand van het doopfont is ook versierd met een roos, de bloem des velds, die de vergankelijkheid uitbeeld.

Het lam is het teken het lam van God, Christus is geofferd aan het kruis.
Door Christus is de slang ( de duivel) verslagen.
Maar de slang spartelt nog tegen, wetend dat hij de strijd heeft verloren.
Daarom staat de punt van zijn staart omhoog, hij strooit het kwaad in het rond.

Het liggende kruis beeldt uit dat het kruis heeft afgedaan.
Christus heeft aan het kruis onze schuld op zich genomen.
En ons daarmee verlost van de zondeschuld.

Boven op de rand van het doopfont zit een duif, de duif staat voor de Heilige Geest.

Het doopfont is gemaakt uit verschillende materialen: Koper, ijzer, steen en hout.
Deze materialen staan voor de elementen waar de hele schepping uit bestaat.

De ring rond de rand van het doopfont staat voor oneindigheid van God's macht.
De ring heeft geen begin en geen eind.
Is dus oneindig, net als God's goedheid voor ons.

Naar bovennaar boven

De Regenboog

Om de vergaderingen en vele catechisatie groepen een zaal te geven is een zalengedeelte bij de kerk gebouwd.
Het zalen gedeelte kreeg de naam "DE REGENBOOG"De regenboog bestaat uit een grote zaal met een podium. De grote zaal kan door schuifwanden te sluiten in gedeelten worden gebruikt.
De catechisaties worden voor het grootste deel in de Regenboog gegeven.

De zalen kunnen ook voor andere doelen worden gebruikt zoals voor een vergaderingen, jubileum of ander feest.
Er is een modern ingerichte keuken met apparatuur in de regenboog.


Naar bovennaar boven


De ingang van de Regenboog


Ook bevind zich in het kerkgebouw een opbaarruimte.
De ruimte is voorzien van een koelsysteem en sober maar functioneel uitgevoerd.
Van deze opbaarruimte wordt niet alleen gebuik gemaakt door leden van onze gemeente.
De opbaarruimte kan door de hele bevolking van Mussel worden gebruikt.

Als U gebruik wilt maken van een van de zalen in de Regenboog kunt u contact opnemen met de koster.
De koster kan U informeren over de voorwaarden.

Koster:
H. Raveling
Molenstraat 66
9584 AV Mussel
0599-454773

 

Naar bovennaar boven


Route

U vindt ons kerkgebouw op:
Molenstraat 55
9584 AS Mussel

U kunt deze gegevens gebruiken voor uw navigatiesysteem.

Ook kunt u hiertonder uw postcode invullen.
En vervolgens op "plan route" klikken.
Dan krijgt u meteen de route naar ons kerkgebouw op uw scherm. 

Naar bovennaar boven