Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Welkom op onze website

Christelijke Gereformeerde kerk in Mussel

Foto van ons kerkgebouw

Naast informatie over de kerkdiensten vindt u ook informatie over andere activiteiten van onze gemeente.
De gemeente is actief op vele fronten.
Naast het "gewone" kerkwerk, zoals erediensten, catechisatie en huisbezoek.
Is er een veelzijdig kerkelijk leven op het gebied van zending, evangelisatie en hulp aan mensen in nood.

Ook is de geschiedenis van onze gemeente uitgebreid beschreven op deze site


Elke dag een andere tekst uit de Bijbel (NBG vertaling)