Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Geschiedenis


Hendrik de Kock

Hendrik de Cock
Hendrik de Kock


Uit de reformatie is, na ingrijpen van de Koning, de Hervormde Kerk ontstaan.
Het merendeel van de hervormde kerk was "verlicht" of vrijzinnig.
Onder leiding van Hendrik de Kock vond een hernieuwde reformatie plaats.

Hendrik de Kock werd geboren in Veendam.
In 1818 begon hij een studie theologie aan de universiteit in Groningen.
In 1824 trouwde hij en werd dominee in Eppenhuizen.
In 1829 werd De Kock predikant in Ulrum.

Tot dan toe was De Kock tamelijk vrijzinnig, net als veel predikanten in die tijd.
Van gemeenteleden kreeg hij het verwijt dat zijn preken nietszeggend en zonder inhoud waren.
Na gesprekken met gemeenteleden en door studie kwam De Kock al snel tot het inzicht dat zijn gemeenteleden gelijk hadden.

Hij nam die kritiek zo serieus dat hij zich ging verdiepen in de geschriften van Calvijn.
Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat de Bijbelse leer lang niet altijd in de kerk werd nageleefd.
Dit maakte hem tot de voorvechter van de gereformeerde leer zoals die twee eeuwen eerder op de synode van Dordrecht was vastgelegd.

Zijn preken werden anders.
Die waren nu vol van de drie kenmerken van de ware bekering: Ellende, Verlossing en Dankbaarheid.
Dat viel op, ook uit omliggende gemeenten kwamen mensen naar Ulrum, om het levende woord te horen.

Hij riep op tot reformatie, en maakte zich daardoor bij andere predikanten niet geliefd.

Eind 1833 werd De Kock door de classis geschorst.
Hij had op verzoek van de ouders een kind gedoopt, dat niet uit Ulrum kwam.
Het provinciaal kerkbestuur zette hem in mei 1834 af.

De Kock scheidde zich in oktober 1834 met het overgrote deel van zijn gemeente af van de Hervormde kerk.

Het kerkgebouw en andere kerkelijke goederen bleven eigendom van de Hervormde kerk.

De afgescheidenen konden geen gebruik meer maken van het kerkgebouw.
Door de kerkelijke herstructurering in 1816 waren alle kerkelijke goederen eigendom van de landelijke kerk.

De Kock en zijn volgelingen probeerden zich daarom het kerkgebouw toe te eigenen.
Reden voor de overheid om militairen naar Ulrum te sturen om rust en orde te handhaven.
De Kock kreeg voor ordeverstoring drie maanden gevangenisstraf.

Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf zet hij zich in voor de mensen die willen leven volgens de Gereformeerde leer.

In 1835 vestigde het gezin zich in Smilde vanwaar De Kock zijn werk voorzette.

Regelmatig waren er Theologische twisten tussen de afgescheidenen onderling.
Wat als gevolg had dat zich binnen de afgescheidenen verschillende stromingen ontstonden.

Ook speelde mee dat men de naam "Gereformeerd" door koninklijk besluit niet mocht gebruiken.
Gerefomeerden die toch de naam gereformeerd wilden gebruiken noemden zich daarom "Gereformeerde Kerken onder het kruis".
Anderen, die een naam geen reden vonden om daarvoor te worden vervolgd, gebruikten de naam "Christelijke Afgescheiden Gemeenten".

Hendrik de Kock overlijdt 14 november 1842 en wordt vier dagen later, op de Zuiderbegraafplaats in Groningen begraven.
Na een grondwetswijziging in 1848 mocht de naam gereformeerd weer worden gebruikt.

Ruim 25 jaar na het overlijden van Hendrik de Kock kwam er weer eenheid doordat in 1869 de Christelijke Afgescheiden Gemeenten samengingen met de "Gereformeerde Kerken onder het kruis" tot de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Een deel van de "Gereformeerde Kerken onder het kruis" ging niet mee in deze eenwording en vormde later met de "Ledeboeriaanse Gemeenten" de "Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika"
Op de situatie in Mussel hebben deze stromingen weinig invloed gehad.

Naar volgende paginavolgende pagina

Naar bovennaar boven