Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Geschiedenis


Mussel krijgt een predikant samen met Onstwedde

Op 12 juni 1913 komt de classis Leeuwarden bijeen (de classis Groningen waaronder Mussel nu valt, bestond toen nog niet.)
Op deze vergadering krijgt de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel erkenning als zelfstandige gemeente.
Ook krijgt de gemeente toestemming om samen met Onstwedde een predikant te beroepen.

Ik kan u met een enkel woord meedelen, dat de broeders te Onstweddermussel aanvraag hebben gedaan tot het stichten van een gemeente. Hun aantal breidt zich steeds verder uit. Er is ook aanvrage gedaan tot handopening voor het beroepen van een Leraar door Onstwedde en Onstweddermussel samen.

Op 16 juli 1913 is er een gecombineerde kerkenraadsvergadering van Mussel en Onstwedde. Daar wordt besloten om een beroep uit te brengen op Ds. Joh. van der Vegt te Steenwijk.
Tot blijdschap van de gemeente neemt Ds. v.d. Vegt dit beroep aan.

Ds v.d.Vegt
Ds. Van der Vegt

De gemeente bleef groeien, daardoor wordt het houten kerkje langzamerhand te klein.
Daarom wordt in 1924 besloten een nieuwe kerk te bouwen.
Als de voorbereidingen in volle gang zijn krijgt Ds. v.d. Vegt een beroep van de gemeente in Doesburg.
Dit beroep wordt aangenomen.
Ondanks het vertrek van Ds. van der Vegt gaat de bouw gewoon door.
In het najaar wordt het houten gebouwtje afgebroken, de nieuwe kerk zal op dezelfde plaats worden opgebouwd.
In de tijd dat het eigen kerkgebouw niet kan worden gebruikt, wordt gebruik gemaakt van het gebouw van de Hervormde Evangelisatie, die haar kerkgebouw ter beschikking stelt.

Al op 20 november 1924 kan de stenen kerk in gebruik worden genomen.
Dat is nog geen twaalf jaar nadat de eerste samenkomsten van de Christelijke Gereformeerde kerk in Mussel werden gehouden.
En nu al werd voor de tweede keer een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen.
Op dat moment heeft de gemeente al 198 leden.

De pastorie met op de achtergrond het kerkgebouw
Het kerkgebouw en de pastorie

Het interieur van de kerk
Het kerkgebouw van binnen

In het kerkgebouw zijn de plaatsen voor de mannen en vrouwen nog gescheiden:
De mannen en jongens zitten op banken aan de zijkanten,
de vrouwen en meisjes zitten in het middenblok op stoelen.

In de veenbode van 25 november 1924 lezen we over het nieuwe kerkgebouw:

Mussel, 21 november

Onder grote belangstelling had hier donderdagavond de inwijding plaats van de nieuwe Christelijke Gereformeerde Kerk.
De inwijdingsrede werd gehouden door Ds. Joh van der Vegt van Doesburg.
Hierna traden nog als sprekers op ds. Holtrop van Ulrum, de heer Haisema uit Vledderveen en de heer Koster, hoofd der Nat. School alhier, welke sprekers allen met grote aandacht werden gevolgd, waarna ds. Van der Vegt nogmaals den kansel beklom en woorden van dank bracht aan de sprekers voor hunne beste wenschen, aan het bestuur de Hervormde Evangelisatie alhier voor de beschikbaar stelling van hun gebouw, aan de firma Linzel als architect en den heer A. Becker als uitvoerder en aan de heer Poppema als schilder.
Het kerkgebouw ziet er van binnen mooi uit.


Met dit nieuwe kerkgebouw kon de gemeente wel een tijd vooruit, zo werd gedacht.
Om weer een eigen herder en leraar te krijgen nadat Ds. van de Vegt is vertrokken wordt Ds. Zuidersma beroepen.
Ds. Zuidersma heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de kerk in Mussel.
Ds. Zuidersma was toen predikant in 's Gravendeel.
Ondanks uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
er werd zelfs een rijwiel aangeboden, bedankte Ds. Zuidersma.

Ds.Zuidersma
Ds. Zuidersma

Er worden heel wat predikanten beroepen maar alle bedanken voor het beroep naar Mussel en Onstwedde.
Ondertussen word catechisatie gegeven door Ds. Hovius uit Nieuwe Pekela.
Ds. Hovius is erg geliefd bij de jonge mensen door zijn manier van catechiseren.
In de zondagse erediensten word vaak leesdienst gehouden,
het is niet altijd mogelijk om een predikant van een andere plaats te laten voorgaan.
In deze situatie komt verbetering als ds. P.W.Dam een beroep naar Onstwedde en Mussel aanneemt.
En in november 1931 wordt bevestigd als predikant in Onstwedde en Mussel.

Ds Dam
Ds. P.W.Dam

In de jaren tot 1940 groeit de gemeente gestaag door.
Als in 1939 de mobilisatie begint moeten meerdere gemeenteleden in Militaire dienst.
Ook de kerkenraad ontkomt daar niet aan.
In de kerkenraadsnotulen wordt steeds melding gemaakt van "2 afwezige gemobiliseerde leden".
Over de oorlog zelf wordt in de notulen weinig geschreven.
Ook over het aantal leden van de gemeente in de laatste oorlogsjaren is niets terug te vinden.

Wel komt er in 1942 een schrijven van de burgemeester waarin is bepaald dat er op kerkenraads vergaderingen alleen zaken van godsdienstige aard mogen worden besproken.

20 december 1943 is een zwarte dag voor Mussel en onze gemeente, drie inwoners van Mussel komen dan om bij een bombardement.
Bij de begrafenis is ook de burgemeester aanwezig.
Alleen Ds. Dam krijgt gelegenheid om te spreken.
Kort na de oorlog wordt Ds. Dam ziek en krijgt in 1947 emeritaat.


Naar volgende paginavolgende pagina

Naar bovennaar boven