Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Geschiedenis


De eerste kerkenraad van Mussel

Veel inwoners van Mussel gingen naar Nieuwe Pekela of naar Valthermond naar een dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Toch vond men dat het reizen niet ideaal was, vooral voor ouderen was de reis te lang.
In Onstwedde begon men met het houden van kerkdiensten in een schuur.
Diverse gezinnen uit Mussel sloten zich daarbij aan.
Maar ook naar Onstwedde was het vanaf Mussel nog twee uur lopen, nog een behoorlijke afstand.

Daarom werd gezocht naar de mogelijkheid om in Mussel kerkdiensten te houden van de Christelijke Gereformeerde Kerk.
Ds. Zuidersma ging voor in de eerste dienst die in Mussel werd gehouden op zaterdagavond 15 juni 1912.
Die dienst werd gehouden in de schuur van F.W. Bodewitz.

foto van het bejaarde echtpaar Bodewitz
Het bejaarde echtpaar BodewitzDat was ook de enige keer dat daar een eredienst werd gehouden.
De pachtheer van de boerderij (Bodewitz pachtte de boerderij) was fel tegen de Christelijke Gereformeerde Kerk en wilde al helemaal geen diensten in zijn boerderij.
Hij verbood de kerkdiensten. De eigenaar dreigde zelfs het bejaarde echtpaar uit de boerderij te zetten als er weer kerkdiensten werden gehouden.

Hendrik Groenwold, een landbouwer die bij de eerste kerkdienst aanwezig was, had de vrije beschikking over zijn boerderij.
Hij bood spontaan zijn schuur aan om daar kerkdiensten te houden.
Daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt.

dhr. Groenwoldmevr.Groenwold
Het echtpaar GroenwoldFoto van de schuur waar de kerkdiensten werden gehouden
De schuur van Hendrik Groenwold die een tijd als kerkgebouw is gebruiktErg luxe was deze "kerkzaal" niet.
Br Heye Wubs, die als jongen deze dienst bewust heeft meegemaakt, verteld:

In de schuur waren wat banken zonder leuning gemaakt,
of er waren wat planken op kisten gelegd.
En er was een kleine preekstoel getimmerd.
Kostelijk werd daar gepreekt en heerlijk werd er gezongen.
De eigenaar van de boerderij, die gereformeerd was,
verbood de samenkomsten in de schuur van Bodewitz.
Daarop zijn we verhuisd naar de schuur van Hendrik Groenwold.

 

Inmiddels heeft de gemeente een eigen kerkenraad,

Jan Wubs
Berend Wever Jan Wubs Albert Wubs
     
Jan Moorlag Johannes van der Heide Meeme Wever SrDe gemeente heeft heerlijke tijden in de schuur van de familie Groenwold, maar toch wil men liever een eigen kerkgebouw.
Dat is ook wel nodig, want de gemeente groeit.
Men besluit een houten kerkgebouw te bouwen, de gemeente kan een stuk grond huren waarop een houten kerk gebouwd kan worden.
En op 6 januari 1913 wordt er voor de eerste keer een dienst gehouden in de nieuwe houten kerk.

houten kerk
Een tekening van de eerste kerk

Voortaan zal er elke zondag een dienst worden gehouden, behalve op die zondagen dat het heilig avondmaal zal worden bedient, dan vergadert men gecombineerd met Onstwedde.
De gemeente is nog niet helemaal zelfstandig, het is een station van Onstwedde.
Tegenwoordig zouden we dat een dependance noemen.

Tijdens de eerste dienst in het houten kerkje was de kerk overvol.

Een verslag daarvan uit de "veenbode" van 10 januari 1913.


Onstwedder Mussel 8 januari.

Een grote schare belangstellenden was gisteravond opgekomen om bij de inwijding van de nieuwe kerk van de Christelijke Geref. kerk tegenwoordig te zijn.
Ds Zuidersma te Nieuwe Pekela trad bij deze gelegenheid als voorganger op.
Spreker had tot onderwerp gekozen psalm 25:8.
Na deze begaafden redenaar werd nog het woord gevoerd door de heeren D. Wubs uit Onstwedde en J Wubs alhier.
Het kerkgebouw was geheel bezet, er was zelfs geen staanplaats meer over.
Onder de aanwezigen waren ook een groot aantal Gereformeerden welke hier meer en meer tot het geloof hunner vaderen terugkeeren.
In het voorjaar van 1912 was hier nog niet één Christelijke Geref. en thans kunnen ze reeds oogen op een eigen kerkgebouw.
Er sluiten zich dan ook gedurig nog meer personen bij aan.
Nadat ds. Zuidersma aan onderscheiden personen een woord van dank had gebracht en aan de Gemeente had bekend gemaakt dat hij a.s. maandagavond 5 uur weer zou optreden sloot z.eerwaarde met dankzegging.


Op 12 juni 1913 komt de classis Leeuwarden bijeen (de classis Groningen waaronder Mussel nu valt, bestond toen nog niet.)
Op deze vergadering krijgt de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel erkenning als zelfstandige gemeente.
Ook krijgt de gemeente toestemming om samen met Onstwedde een predikant te beroepen.

Ik kan u met een enkel woord meedelen, dat de broeders te Onstweddermussel aanvraag hebben gedaan tot het stichten van een gemeente.
Hun aantal breidt zich steeds verder uit.
Er is ook aanvrage gedaan tot handopening voor het beroepen van een Leraar
door Onstwedde en Onstweddermussel samen.

Op 16 juli 1913 is er een gecombineerde kerkenraadsvergadering van Mussel en Onstwedde. Daar wordt besloten om een beroep uit te brengen op Ds. Joh. van der Vegt te Steenwijk.
Tot blijdschap van de gemeente neemt Ds. v.d. Vegt dit beroep aan.

Naar volgende paginavolgende pagina

Naar bovennaar boven