Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Jeugdsoos DE BUN


Bij de kerk staat een gebouw met een bijzondere functie.
Het is de jeugdsoos, opgericht met het doel om de jeugd een veilig en verantwoorde plaats te geven om elkaar te ontmoeten

Voor de jeugd was er in Mussel jarenlang geen goede gelegenheid om samen te zijn.
Disco en café zijn niet bepaald de ideale plaatsen waar de kerkjeugd elkaar kan ontmoeten.
De straat is ook niet echt een ideaal.
Om de jeugd van de straat te houden is de jeugdsoos opgericht.

In het eerste begin werd door de jeugdsoos een van de zalen van de regenboog gebruikt.
Door de sluiting van de voormalige LTS in Musselkanaal kon een van de noodgebouwen, die tot dan toe als leslokaal werden gebruikt, worden aangekocht en achter de kerk worden geplaatst.
Hierin heeft de jeugd haar eigen stek gevonden.
De inrichting is eenvoudig maar gezellig.
Er is gelegenheid om te kletsen of een spelletje te doen.

De jeugdsoos kreeg ook een eigen naam: DE BUN
Een bun is een deel van een vissersboot waar de vis levend in wordt bewaard.
De vis is daar veilig, de vis droogt niet uit en zwemt in de bun rustig rond.
Maar kan niet wegzwemmen en is beschermd tegen roofvissen of watervogels.
Zo is ook DE BUN een veilige beschutte plaats voor de jeugd.

In de jeugdsooscommissie zitten ook leden van de Nederlands Hervormde Kerk en van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt). De jeugdsoos wordt dus breed gedragen.

een foto van de ingang van het jeugdsoos gebouw
Dit is het oorspronkelijke gebouw.
Inmiddels staat er een vrijwel nieuw gebouw.


De Bun heeft ook een eigen website

Klik hier om naar de website van De Bun te gaan
Naar bovennaar boven