Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Berichten per e-mail


Om de onderlinge communicatie van gemeenteleden te vergemakkelijken is er een mailsysteem opgezet
waarmee berichtjes gemakkelijk en snel kunnen worden verspreid per e-mail.
Gemeenteleden die de mailtjes in hun mailbox willen ontvangen kunnen zich opgeven door het invullen van het formulier onder aan deze pagina.


Het systeem is bedoeld voor berichten zoals:

- geboren
- overleden
- opgenomen in of weer thuis uit het ziekenhuis
- wilt u bidden/ danken voor.....
- geslaagd
- berichten die niet geschikt zijn voor plaatsing op de website


Berichten die in het algemeen niet zullen worden verspreid zijn:

- Felicitaties
- Nieuwjaars wensen
- Gedichtjes en proza
- Berichten die schijnbaar bedoeld zijn om een discussie uit te lokken.
- Berichten met bijlagen.


De scriba, de redactie van Informa en de webmaster kunnen rechtstreeks via het mailsysteem berichten versturen.

Gemeenteleden, commissies en verenigingen kunnen ook berichten versturen via dit systeem.
U kunt dit doen door het berichtje dat u wilt verspreiden, te sturen naar webmaster@cgkmussel.nl,
met de vermelding dat het bericht bedoeld is voor verspreiding via het mailsysteem.

Deze berichten worden gemodereerd vóór verzending via dit systeem.
Daardoor duurt het in de regel enkele uren voor een dergelijk bericht is verspreid.

De basis van het mailsysteem is de "robot"
De robot regelt alle e-mail verkeer dat via het mailsysteem wordt verstzonden.
De robot is geprogrameerd in de programmeertalen Perl-5 en C++, het werkt onder Linux.

Als een bericht bij het mailsysteem binnenkomt bekijkt de robot of het aan
de eisen voldoet die daarvoor zijn gesteld.
Aan de hand daarvan beslist de robot of het bericht direct via het
mailsysteem wordt verspreid, of dat het bericht eerst moet worden gemodereerd.
Daarmee wordt vookomen dat iedereen berichten via het systeem kan versturen

Wilt u de berichten die via dit mailsysteem worden verspreid in uw mailbox ontvangen?
Dan kunt zich opgeven voor deze maillijst door het invullen van onderstaande gegevens.
U krijgt dan een mailtje met meer informatie over het mailsysteem.

Alleen leden van onze gemeente kunnen zich opgeven voor deze berichtendienst.
Door de inhoud van deze berichtjes zijn die niet interresant voor mensen buiten onze gemeente
U kunt daarbij denken aan zoiets als: "Broeder De Wit is vandaag overleden...."
Voor mensen die deze broeder niet kennen, hebben dergelijke berichtjes geen waarde.


Ja, ik wil ook berichten via dit systeem ontvangen:

Naam
Adres
Plaats

E-Mail adres

Bent u lid van onze gemeente?

 

Naar bovennaar boven