Back to Top

Liturgie kerkdiensten

Zondag 11 november 2018

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: ds. D. van der Wal
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Je hoeft niet bang te zijn!

 

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 51: 1 en 4 OB
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Jesaja 43: 1 – 7
Zingen: Johannes de Heer 963
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Evangelische liedbundel 413: 1, 2 en 4
Kinderen terug in de kerk
Voorbede en dankzegging
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 OB
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. J.P. Rozema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Geloofszekerheid?! Geloof in Jezus Christus!

 

Welkom
Zingen: Opwekking 44
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111: 3 en 5 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 25: 7 OB
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 21
Zingen: Opwekking 343
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Lied 455: 1
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 138: 1 en 4 NB
Zegen

      •