Back to Top

Liturgie kerkdiensten

Zondag 15 juli 2018

 

Morgendienst


Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: God houdt van jou meer dan je bedenken kunt

 

Welkom en mededelingen
The Happy Singers zingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 106: 1 NB
We zingen de wil van de Heere
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Zingen: Op Toonhoogte 528
Schriftlezing: Jesaja 43: 1 – 7
                         Johannes 3: 16
Zingen: Hemelhoog 629
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 3 en 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 617a
The Happy Singers zingen
Zegen
Zingen: De Heere zegent jou

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Belijdenis, Bekering en Verlossing

 

Welkom
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 471
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68:7 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 59
                         Johannes 1: 9
Zingen: Hemelhoog 294a
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 5 en 7 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 298
Zegen

      •