Back to Top

Liturgie kerkdiensten

Zondag 16 september 2018

 

Morgendienst


Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Simson en Gaza’s poortdeuren – Jezus en Zijn heilig Avondmaal

 

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 815
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 811
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Richteren 16: 1 – 3
Zingen: Op Toonhoogte 510
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 24: 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Zoals ik ben
Geloofsbelijdenis
Avondmaalsviering
Zingen: Psalm 68: 7 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 202
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Simsons leven? Geslaagd of niet?

 

Welkom
Zingen: Hemelhoog 641
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 142: 1 en 6 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 136: 1 en 4 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Richteren 16: 22 – 31
Kijken naar: “Wie is jouw God? Hij is de God van Israël”
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 583
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 98: 4 NB
Zegen

      •