Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 17 maart 2019

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Jezus in Gethsemané, Gods plan en jij!


Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 135: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere (gezongen)
Zingen: Op Toonhoogte 488
              Op Toonhoogte 533
              Op Toonhoogte 496
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Zingen: Hemelhoog 382
Schriftlezing: Lucas 22: 39 – 46
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 196
              Projectlied Pasen kindernevendienst
Dankgebed
Het woord is aan de juf van onze Wit-Russische gastkinderen
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 204
Zingen: Psalm 116: 1 en 6 NB
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Jezus’ arrestatie, Petrus, Malchus en jij!

 

Welkom
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 143: 2 en 7 NB
              Hemelhoog 471
Gebed voor opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 22: 47 – 53
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 890
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 812
Zingen: Psalm 103: 3 NB
              Weerklank 11: 1
              Hemelhoog 29
Zegen

      •