Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 13 januari 2019

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger:  ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Kom achter Jezus aan


In memoriam zr. Kruize -Groenwold
Zingen: Psalm 73: 13 en 12 OB
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Psalm 25: 5 en 6 NB
              Opwekking 790
              Opwekking 544
Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 4: 18 – 22
Zingen: Lied 47: 1 en 3
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 210: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Voorbeden en mededelingen
Gebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 645
Zingen: Psalm 95: 4 en 3 DNP
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger:  ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Verbondsgenade jouw genade?

 

Welkom
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 479
              Opwekking 454
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 32: 24 – 32
                         Efeze 1: 1; 2: 1 – 10
Zingen: Psalm 25: 6 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 429
Kinderen terug in de kerk
Lezing formulier Heilige Doop
Zingen: Lied 334: 1 en 3
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Op Toonhoogte 498
Er wordt gedoopt
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: De Heer is mijn Herder
Zegen
Zingen: Hemelhoog 603

      •