Back to Top

Liturgie kerkdiensten

Zondag 22 april 2018

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst: groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Gods gemeente bouwen & Zijn genade beheren is ieders ding

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 399
De wil van de Heere
Zingen: Psalm 48: 1a en 6 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Nehemia 2: 17-20; 3: 1-3, 4a, 8, 31, 32, 12, 10a, 23
                         1 Petrus 4: 7 – 10
Zingen: Hemelhoog 70
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Hemelhoog 564: 1, 2, 3 en 5
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 785
Zingen: Lied 411: 1 en 6
Zegen

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst: groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Bid, werk, strijd, bid..

Welkom
Zingen: Psalm 87: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 127: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 303: 1, 3 en 4
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Nehemia 4: 1 – 23
Zingen: Op toonhoogte 462
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen:Psalm 89: 1 en 8 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 732
Zingen: Jeruzalem, o stad van goud
Zegen

  •