Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Geluidsarchief 2013


Opgenomen diensten


Van elke kerkdienst wordt een opname gemaakt via kerkomroep.
Die opnames zijn rechtsteeks of later te beluisteren.

De opnames blijven een paar maanden beschikbaar en worden dan automatisch gewist.
Daarna biedt het systeem geen mogelijkheid meer om de diensten nog te beluisteren

Toch is er regelmatig vraag naar oudere opnames.
Daarom is het nu mogelijk gemaakt om via deze website oudere diensten toch te beluisteren.
Wij maken daarbij gebruik van Microsoft Skydrive.

Het werkt zo:

U zoekt een dienst die u wilt beluisteren.

Links onder elke dienst ziet u de tekst "Geluidsopname downloaden"
Als u op "Geluidsopname downloaden" klikt, dan komt u op Skydrive.
Dan ziet u linksboven op uw scherm de opname code van de dienst staan.
De opnamecode begint met de datum waarop de opname is gemaakt.

Als u op de opnamecode klikt (dubbelklikken),
vraagt Windows wat u met het bestand wilt doen.
Kies opslaan.

Kies een plaats op uw harde schijf die u gemakkelijk terug kunt vinden.
Sla de opname op.

Als de opname is opgeslagen, kunt u het op uw computer beluisteren.
Bijvoorbeeld met Windows mediaplayer.

Hieronder staat een overzicht van de geluidsopnames van 2013.
Dinsdag 1 januari 2013 (Nieuwjaarsdag)

Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: Met God het nieuwe jaar in
Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 442: 1, 2, 3 en 4
Lezing van de 10 geboden
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 OB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 33: 12 - 23
Zingen: Joh de Heer 149: 1 en 2 Groot is uw trouw o Heer
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 293
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 6 januari 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. K. Munneke
Thema: God is vóór ons

Welkom
Zingen: Lied 444: 1 en 2
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 444: 3
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39
Zingen: Psalm 116: 1 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 428
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 255: 1, 2 en 4
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 6 januari 2013


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. J. van der Wal
Thema: En nog de beste wensen

Welkom
Zingen: Lied 473: 1, 2 en 9
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 42: 1 en 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 12: 9 - 21
Zingen: Psalm 34: 5 en 6 NB
Schriftlezing: Numeri 6: 22 - 27
1 Petrus 3: 8 - 12
Zingen: Opwekking 122
Verkondiging
Zingen: Lied 488: 1, 2, 3, 4 en 5
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 161: 1, 2, 3 en 4 (Geref. kerkboek)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Joh. de Heer 256
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 13 januari 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. H. Moorlag
Thema: "De Trooster leert Jezus' discipelen Jezus' woorden"

Welkom
Zingen: Lied 470: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 111: 1, 2 en 5 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 14: 15 - 26
                      Johannes 16: 12 - 15
Zingen: Psalm 143: 10 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 119: 17 en 25 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 5: 9 en 10 (Gebed des Heren)
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 13 januari 2013

Middagdienst
Voorganger: Kandidaat W.C. van Slooten
Thema: Kerst, de feestfagen voorbij? Voor Simeon en Hanna nooit!

Welkom
Zingen: Opwekking 167
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39
Zingen: Gezang 4: 1 en 2 (Lofzang van Simeon)
Verkondiging
Zingen: Psalm 150: 1,2 en 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 1 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 226
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 13 januari 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. Kandidaat J. Oosterbroek uit Ruinerwold

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 20 januari 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: Verzeild in een conflict

Welkom
Zingen: Psalm 66: 1, 2 en 7 NB
Stil gebed
Votum
Lezing van de tien geboden
Zingen: Lied 470: 1, 2, 3 en 4
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Korintiërs 10
Zingen: Psalm 86: 3, 6 en 8 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 OB
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 285: 1, 3 en 4
Zegenbede


Geluidsopname downloaden
Zondag 20 januari 2013


Middagdienst
Voorbereiding op het Heilig Avondmaal
Voorganger: Kandidaat W.C. van Slooten
Thema: Niet ik, maar Christus!

Welkom
Zingen: Opwekking 369
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 51: 1 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Fillipenzen 3: 1 - 16
Zingen: Lied 78: 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Lied 451: 1, 2 en 3
Dankgebed
Zingen: Psalm 89: 7 en 8 OB
Lezing eerste deel van het Avondmaalsformulier
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 25: 4 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Joh. de Heer 523: 1, 2 en 3
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 27 januari 2013


Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. R.van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 24: 2 en 3 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 130: 2 NB
Gods geboden
Zingen: Psalm 130: 4 NB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lukas 19: 1 - 10
Zingen: Lied 170: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 95: 4 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 360: 1
    Lezing van het formulier
    Gebed om de Heilige Geest
    Verheft de harten!
    Zingen: Lied 254: 3
    Rondgang van het brood
    Zingen: Lied 169: 4
    Rondgang van de beker
    Zingen: Lied 169: 5
    Lofprijzing
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 257
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 27 januari 2013


Middagdienst
Nabetrachting
Voorganger: Ds. R.van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 145: 2 en 3 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3 OB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lukas 17: 11 - 19
Zingen: Psalm 138: 3 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 449: 1, 3 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 182: 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 3 februari 2013
Hulpverleningszondag


Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Kandidaat W.C. van Slooten
Thema: Beproefd om Gods trouw te proeven ....

Welkom
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 75: 1 en 7 NB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Opwekking 125
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Genesis 22: 1 - 19
                      Hebreeën 11: 17 - 19
Zingen: Psalm 73: 13 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 99: 1 en 8 OB
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 595
Zegenbede
Zingen: Lied 411: 1 en 6

Geluidsopname downloaden
Zondag 3 februari 2013


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. G. Huisman
Thema: Looft de HERE, mijn ziel

Welkom
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 444
Gebed
Schriftlezing: Psalm 103
Zingen: Psalm 103: 1 en 3 NB
    Lezing van het doopformulier
    Zingen: Psalm 139: 8 en 7 NB
    Doopvragen
    Doopgebed
    Zingen: Lied 334: 4 en 5
    Doopsbediening aan Elin Holtjer
    Zingen: Psalm 105: 5 OB
    Dankgebed
Zingen: Opwekking 123
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 5 en 9 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Kinderopwekking 185
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 10 februari 2013


Morgendienst
Voorganger: Ds. G. Bijkerk

Welkom
Zingen: Lied 449: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Schriftberijming 15: 1, 2, 7
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 19: 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 18: 1-4, 20, 29-32
Zingen: Psalm 50: 7, 8 en 11 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 51: 5 OB
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 86: 2 en 4 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 10 februari 2013


Middagdienst
Voorganger: Ds. G. Bijkerk

Welkom
Zingen: Schriftberijming 5: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 23: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 28 -39
Zingen: Psalm 146: 3 OB
Lezing vraag en antwoord 1 uit de H.C.
Zingen: Psalm 119: 25 en 29 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 9 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 90: 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 73: 10 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 17 februari 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. A. Raveling
Thema: Christus heerst met Zijn Woord

Welkom
Zingen: Psalm 66: 1, 2 en 3 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 111: 1 en 5 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 8: 22 - 25
Zingen: Lied 429
Verkondiging
Zingen: Psalm 61: 1, 4 en 5 NB
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 249
Zegenbede
Geluidsopname downloaden
Zondag 17 februari 2013


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. T. Veldhuis
Thema: De les die de tarwekorrel ons leert.

Welkom
Zingen: Lied 440: 1, 2, 3, 4
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 103: 1, 3, 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 12: 20 - 36
Verkondiging n.a.v. Johannes 12: 24
Zingen: Psalm 145: 2 en 4 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 479: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 17 februari 2012


B2B jeugddienst
m.m.v. ds. W. Moolhuizen uit Dedemsvaart.

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 24 februari 2013


Morgendienst
Themadienst
Voorganger: Ds. S.P. Roosendaal
Thema: Christen in de wereld

Het combo zingt opwekkingsliederen
Welkom
Zingen: Lied 255
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 705
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 125
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Daniël 1
Zingen: Opwekking 695
Verkondiging
Zingen: Opwekking 569
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Opwekking 710
Zegen
Zingen: Opwekking 213
Het combo zingt Opwekking 609 en 461

Geluidsopname downloaden
Zondag 24 februari 2013

Middagdienst
Voorganger: Ds. A. Dingemanse

Welkom
Zingen: Lied 304: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10
Zingen: Lied 170: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 107: 1 en 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 145: 2 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm145: 4 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Woensdag 27 februari 2013


High Tea (eerste deel)

High tea ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van onze gemeente

m.m.v. Ds A. van der Veer en mondorgelclub Maranatha

Geluidsopname downloaden
Woensdag 27 februari 2013


High Tea (tweede deel)
Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 3 maart 2013

Morgendienst
Voorganger: kandidaat W.C. van Slooten
Thema: Samen gemeente van Christus zijn?

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 194
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Lied 177: 1, 2, 5 en 6
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Filippenzen 1: 27 - 2: 18
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 249
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 1, 7 en 8 OB
Zegenbede
Zingen: Opwekking 346

Geluidsopname downloaden
Zondag 3 maart 2013


Middagdienst
Voorganger: Ds. A.C. van der Wekken
Thema: De Koning-Knecht

Welkom
Zingen: Opwekking 614
Inkeer
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1 OB
Gebed voor het Woord
Schriftlezing: Johannes 13: 1 - 15
Zingen: Lied 182: 1 en 6
Thema-afkondiging
Zingen: Opwekking 268
Verkondiging
Zingen: Opwekking 705
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 626
Zegen

Geluidsopname downloaden
Dinsdag 5 maart 2013


Eerste deel Classisexamen kandidaat W.C. van SlootenGeluidsopname downloaden
Dinsdag 5 maart 2013


Tweede deel Classisexamen kandidaat W.C. van Slooten
Geluidsopname downloaden
Zondag 10 maart 2013


Morgendienst
Voorganger: Ds. J.G. Kortleven
Bediening van de Heilige Doop

Welkom
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1, 7 en 8 NB
Gebed
   Lezing van het doopformulier
   Geloofsbelijdenis
   Zingen: Lied 334: 1 en 3
   Vragen aan de ouders
   Doopgebed
   Zingen: Ev. Liedboek 278: 1 en 2
   Kinderen mogen naar voren komen
   Bediening van de Heilige Doop
   Zingen: Psalm 105: 5 OB
   Bijdrage van de kindernevendienst
   Dankgebed
Zingen: Lied 335: 1, 6, 7, 8 en 9
Schriftlezing: Genesis15: 1 - 18a
Zingen: Psalm 90: 1 en 9 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 44
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 293: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 10 maart 2013


Middagdienst
Voorganger: Ds. G. Vos
Thema: Winnen, ja maar hoe?

Welkom
Zingen: Lied 188: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 132: 1 NB
Gebed
Schriftlezing: Marcus 8: 27 - 38
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Schriftlezing: Marcus 15: 22 - 32
Zingen: Psalm 25: 3 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 84: 3 en 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 252: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 393: 1 en 4
Zegen
Zingen : Lied 456: 3

Geluidsopname downloaden
Woensdag 13 maart 2013 (Biddag)


Biddag kindermiddagdienst

Alleen geluidsopname beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 17 maart 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: Gemeente anno 2013?

Welkom
Zingen: Psalm 27: 1, 2 en 7 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 OB
Lezing van de tien geboden
Zingen: Lied 477: 1 en 2
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 2: 41 - 47
Zingen: Psalm 86: 3, 5 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 167
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 249
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 17 maart 2013


Middagdienst
Voorganger: kand. W.C. van Slooten
Thema: Jezus voor de rechtbank. Pilatus staat erbij ....

Welkom
Zingen: Opwekking 277
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Johannes 18: 28 - 19: 16
Zingen: Enige gezangen 13: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 178: 1, 6, 7 en 8
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 311
Zegenbede
Zingen: Psalm 118: 1 NB

Geluidsopname downloaden
Woensdag 20 maart 2013 (biddagdienst)


Avonddienst
Voorganger: Ds. G. Huisman
Thema: Ora et Labora (Bid en werk)

Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 24: 1 - 27
Zingen: Lied 465: 2, 3 en 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 121
Gebeden, afsluiten met zingen van Opwekking 436
Inzameling van de gaven
Zingen: Op Toonhoogte 137
Zegen

Geluidsopname downloaden
Vrijdag 22 maart 2013


Sing-in

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 24 maart 2013


Morgendienst
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J.G. Kortleven
Thema: Voeten wassen

Welkom
Zingen: Psalm 92: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 20: 1 en 2
Wetslezing
Zingen: Psalm 2: 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 13: 1 - 17
Zingen: Lied 328: 2
Verkondiging
Zingen: Lied 70: 1, 4, 5 en 6
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 149: 1 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 24 maart 2013


dienst
Voorganger: Ds. S. Otten
Thema: Gethsémané!

Welkom
Zingen: Lied 177: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 79: 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 26: 36 - 46 16
Zingen: Psalm 55: 2 en 7 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 180: 1 tm 6 in wisselzang
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 22: 4 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 366
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 24 maart 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. student A. Hofland

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Vrijdag 29 maart 2013 (Goede Vrijdag)


Avonddienst
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. M. Bergsma
Thema: Vader, in uw handen...

Welkom
Zingen: Lied 192: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 69: 4 en 5 NB
Gebed voor de Schriftlezing en de verkondiging
Schriftlezing: Lucas 23: 44 - 49
Zingen: Psalm 31: 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 189: 1 en 2
Lezing van het 2e deel van het Avondmaalsformulier
Gebed om vergeving
Zingen: Opwekking 281
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 360: 1
Viering van het Heilig Avondmaal
Lezing van het laatste deel van hetAvondmaalsformulier
Zingen: Psalm 103: 1 en5 NB
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 360: 3
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 31 maart 2013 (Eerste Paasdag)


Morgendienst
Voorganger: Ds. H.J.Th. Velema
Thema: De afgewentelde steen predikt

Welkom
Zingen: Lied 215: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 8 en 9 NB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 119: 88 OB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Markus 16: 1 - 8
1 Korinthe 15: 12 - 22
Zingen: Schriftberijming 24: 1,2,3,4
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 217: 1 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 31 maart 2013 (Eerste Paasdag)


Middagdienst
Voorganger: Ds. H.J.Th. Velema
Thema: De Paasherder in Emmaüs

Welkom
Zingen: Lied 218: 1, 2, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 68: 2 en 7 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Lukas 24: 13 - 35
Zingen: Psalm 30: 1, 3 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 213: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 213: 3
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenMaandag 1 april 2013 (Tweede Paasdag)


Zangdienst samen met PKN
Voorganger: Ds. H. Peet
Thema: ALLES KOMT GOED

Voor de dienst zingen: Lied 218: 1, 2, 5 en 8
                                     Lied 200: 1 en 5
Welkom
Zingen: Opwekking 44
             Ps. 118: 6 en 8 NB
Votum en groet
We luisteren naar Via Dolorosa uitgevoerd door Ester en Marinda
Gebed
Schriftlezing: Lucas 7: 11-17
Openbaring 21: 1-6
Zingen Joh. De Heer 25
Ev. Liedbundel 427
Verkondiging
Zingen Lied 300: 1, 2, 3 en 4
            Ps. 68: 10 OB
Gebed
Inzameling van de gaven voor Caritas voor Senegal
Zingen: Lied 215
             Opwekking 213
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 7 april 2013


Morgendienst
Voorganger: Ds. R. van de Kamp

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 81: 1, 4 en 5 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 139: 1 OB
De Tien Woorden
Zingen: Psalm 139: 14 OB
Gebed om de opening van de Schriften
Brieflezing: 1 Johannes 4: 19 - 5: 4
Zingen: Lied 481: 1 en 4
Evangelielezing: Johannes 15: 9 - 17
Zingen: Opwekking 51
Verkondiging
Zingen: Lied 477: 1
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 252: 1 en 3
Zegen


Geluidsopname downloaden
Zondag 7 april 2013


Middagdienst
Voorganger: Ds. R. van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 OB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 26: 3 en 5 NB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 1-3 en 3: 10-17
Zingen: Lied 323: 1, 2 en 4
Lezing van HC zondag 21; vr. en antw. 54
Verkondiging
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 303: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 399: 3
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 14 april 2013


Morgendienst
Voorganger: Student D. van der Wal

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 108:1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 19: 4 en 5 OB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 25: 2, 3 en 7 OB
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lucas 18: 1 - 8
Zingen: Lied 299: 5, 6 en 9
Verkondiging
Zingen: Psalm 130: 1, 3 en 4 NB
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 146: 3, 4 en 5 NB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 14 april 2013


Middagdienst
Voorganger: Student D. van der Wal

Welkom
Zingen: Psalm 19: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 73: 9 en 10 NB
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Job 38: 1 - 11
Zingen: Psalm 29: 1 en 2 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 293: 1, 2 en 4
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 379 1 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5 NB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 14 april 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. student A. Hofland uit Apeldoorn

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 21 april 2013


Morgendienst
Bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. H. Last

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 86: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet uit 1 Tim. 6: 2b - 12
Zingen: Psalm 86: 6 OB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Handelingen 20: 13 - 28
Zingen: Psalm 135: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 135: 10 NB
Bevestiging van de ambtsdragers
   Onderwijs
   Zingen: Lied 341: 1 en 2
   Vragen aan de ambtsdragers
   Inzegening
   Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB
   Afscheid aftredende ambtsdragers
   Aanspraak gemeente
Voorbeden, dankzegging, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 464: 1 en 2
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 21 april 2013


Middagdienst
Voorbereiding op het Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. H. Last

Welkom
Zingen: Lied 217: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Lezing van het 1e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 93: 1 en 4 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Colossenzen 1: 15 - 23
Zingen: Lied 221: 2
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16 - 20
Zingen: Schriftber. 18: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 365: 1 en 2
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 149: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 149: 3 en 5 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zaterdag 27 april 2013


Bevestigingsdienst en Intrededienst

In deze dienst is Ds W.C. van Slooten bevestigd als predikant van onze gemeente

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden

Zondag 28 april 2013


Morgendienst
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Genieten van de goedheid

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 320: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 176
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 34: 1 - 9
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 42: 5 OB
Verkondiging: Genieten van de goedheid
van de Here!
Zingen: Psalm 34:1 en 4 NB
   Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
   Zingen: Opwekking 263
   Geloofsbelijdenis
   Viering van het Heilig Avondmaal
   Zingen: Psalm 136: 1 en 13 NB
   Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 68: 7 NB
Zegen
Zingen: Lied 411: 1 en 6

Geluidsopname downloaden
Zondag 28 april 2013

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: : Met naam en al van die Ene Naam
Welkom
Zingen: Opwekking 136
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 145; 1, 2 en 3 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Jesaja 43: 1 - 7
Lezing van de HC zondag 1, vraag 1
Zingen: Psalm 92: 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Ger. Kerkboek 161: 1 t/m 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 56; 5 en 6 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Koningslied
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 5 mei 2013


Morgendienst
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema:
Er is reden te danken en te bidden voor een gemeente die in haar verlossing gelooft

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 460: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 124: 1 en 4 NB
De wil van de Here
Zingen: Psalm 108: 1 en 4 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 1 - 14
Zingen: Psalm 103: 4 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 428
Kinderen terug in de kerk
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 411: 1 en 6
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 5 mei 2013


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Van de Here zijn, maakt wereldwijd en generatielang blij!

Welkom
Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 90: 1 en 8 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 100
Zingen: Opwekkking 219
Verkondiging
Zingen: Lied 434: 2, 3 en 5
Lezing van het Doopformulier
   Zingen: Lied 334: 1, 2 en 3
   Doopgebed
   Vragen aan de ouders
   Zingen: Lied 334: 4
   Woord met en voor de kinderen
   De kinderen zingen een lied
   Bediening van de Heilige Doop
   Zingen: Psalm 105: 5 OB
   Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 599
Geloofsbelijdenis
Zingen: Kinderopwekking 185
Zegen

Geluidsopname downloaden
Donderdag 9 mei 2013


Hemelvaartsdag
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Zoals Jezus ging naar de hemel, zo komt Hij terug!

Welkom
Zingen: Op een lichte wolkenwagen: 1 t/m 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 47: 1, 3 en 4 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Handelingen 1: 4 - 11
Zingen: Lied 231: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Opwekking 298
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Zegen
Zingen: Joh. De Heer 199: 1, 2, 3 en 4

Geluidsopname downloaden
Zondag 12 mei 2013


Morgendienst
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Jezus is alles

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 328: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 68: 9 NB
De wil van de Here
Zingen: Psalm 119: 39 en 40 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15 - 23
Zingen: Psalm 2: 3 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 281: 1, 2 en 4
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 71
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 12 mei 2013


Middagdienst
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Voor Gods rechtbank is het voor geen mens uit te houden.

Welkom
Zingen: Psalm 139: 14 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 6 en 7 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Romeinen 3: 9 - 20
Psalm 14: 1 - 3
Psalm 143: 1 en 2
Lezing van vraag 3 - 5 uit de HC
Zingen: Psalm 14: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 130: 2 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven / luisterlied
Zingen: Opwekking 642
Geloofsbelijdenis
Zingen: Enige gezangen 27: 1 en 2
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 12 mei 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. kandidaat J. Oosterbroek uit Ruinerwold

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 19 mei 2013 (Eerste Pinksterdag)


Morgendienst
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Een open hemel

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 167
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 250: 1 en 5
De wil van de Here
Zingen: Psalm 25: 2 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13
Zingen: Opwekking 704
Verkondiging
Zingen: Lied 249: 1, 2 en 3
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 334
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 19 mei 2013 (Eerste Pinksterdag)


Middagdienst
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Beneden leven van Boven.

Welkom
Zingen: Psalm 99: 1 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 488
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 - 17
Zingen: Lied 252: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Lied 477: 1
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 68: 9 en 16 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Joh. de Heer 57
Zegen

Geluidsopname downloaden
Maandag 20 mei 2013 (2e Pinksterdag)


Morgendienst
Gezamenlijke zangdienst van PKN en CGK
Voorganger: dhr. J. van Vondel
Medewerking: Praiseband NoA, Zwaantje Zomer, Organist Rico Nijboer
Thema: Zo de wind waait

Zingen: Lied 457: 1, 2, 3 en 4
Zingen: Johannes de Heer 57: 1, 2 en 3
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 25: 2 en 6
Gebed
Zingen: Opwekking 334
NoA zingt 2 liederen
Schriftlezing, Handelingen 2 : 1-13
Zingen: Opwekking 623
Zingen: Opwekking 488
Meditatie
Zingen: Lied 242: 1, 2 en 3
Zingen: Johannes de Heer 33: 1, 2 en 3
Gedicht "In vlagen wind kwam met gebruis"
NoA zingt 2 liederen
Dankgebed
Collecte
Zingen: Kinderopwekking 70
Zegen
Zingen: Kinderopwekking 185
Zingen: Opwekking 477

Geluidsopname downloaden
Vrijdag 24 mei 2013


Trouwdienst Be en Naomi
Voorganger: ds. W.C. van Slooten

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 26 mei 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Voor alle gelovigen vele gaven van één Geest

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 NB
De wil van de Here
Zingen: Psalm 143: 8 en 9 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 1 - 11
Zingen: Lied 242: 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 303: 1 en 2
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 159
Zegen

Geluidsopname downloaden

*********


Zondag 26 mei 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Een zuiver hart en een vaste geest is 100% alleen van de Here,
              uit genade en tot zijn eer!

Welkom
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 130: 1 en 3 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord en verlichting door Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 51
Lezing van zondag 3 uit de HC
Zingen: Psalm 51: 1 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 389
Dankgebed
Inzameling van de gaven / luisterlied
Zingen: Psalm 103: 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 346
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 2 juni 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. J.G. Kortleven

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 255: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1, 2 en 3 NB
Wetslezing
Zingen: Psalm 40: 3 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 6: 24 t/m 7: 2
Zingen: Psalm 72: 4 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 1, 6 en 9 NB
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 12, 13 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 2 juni 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. J. Sijtsma
Thema: Wij willen met u meegaan!

Welkom
Zingen: Lied 314: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Zacharia 8: 1 - 23
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 98: 2 en 3 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 399: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Donderdag 6 juni 2013


Dienst van Woord en gebed
Dienst voorafgaande aan de begrafenis van zr Munneke- Smit
Voorganger: ds. W.C. van Slooten

Geluidsopname downloaden

Zondag 9 juni 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Een Timo? Dat is in de genade van de Here dienstbaar zijn!

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 126
De wil van de Here
Zingen: Lied 463: 1
Gebed voor de opening van Gods woord
Schriftlezing: 2 Timotheus 2: 1- 22
Zingen: Psalm 78: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 127: 1 NB
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven / luisterlied
Zingen: Psalm 89: 1, 7 en 8 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 9 juni 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Met zondag 4 heeft God alle recht

Welkom
Zingen: Lied 444: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 130: 1 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Psalm 25
Lezing van zondag 4 uit de HC
Zingen: Psalm 25: 1 en 3 NB
Verkondiging: Met zondag 4 heeft God alle recht
Zingen: Psalm 130: 2 en 4 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven / luisterlied
Zingen: Psalm 25: 4 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Joh. de Heer 210
Zegen

Geluidsopname downloaden
Vrijdag 14 juni 2013


Herdenkingsdienst tgv het 100 jarig bestaan vaon onze gemeente.
Voorganger: ds. W.C van Slooten

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 16 juni 2013


Morgendienst
Afsluiting van het seizoen
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Een seizoen met van alles aan Jezus' voeten

Welkom en mededelingen
Het kinderkoor zingt: "Wij zijn hier bij elkaar"
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 715
De wil van de Here
Zingen: Psalm 119: 49 en 35 NB
Gebed voor de opening van Gods woord
Schriftlezing: 2 Timotheus 3: 14 - 4: 5
Voor de kinderen zingen: Lees je Bijbel, bidt elke dag
Verkondiging
Zingen: Opwekking 462
Dankzegging en voorbede
Presentatie van de clubs
Afscheid van de kindernevendienst
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 640
Het kinderkoor zingt: "Samen is veel leuker"
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 16 juni 2013


Middagdienst
Belijdenisdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten en kandidaat J. Oosterbroek
Thema: Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilge Geest

Welkom
Zingen: Psalm 84 (Psalmen voor nu)
Zingen: Opwekking 392
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 1 - 11
Zingenn: Opwekking: 704
Verkondiging
Zingen: Opwekking 174
   Lezing van het formulier
   Zingen: Psalm 17: 3 en 8 OB
   Belijdenisvragen en antwoorden
   Zingen: Psalm 134: 3 OB
   De jong belijdende leden knielen en ontvangen de zegen
   Zingen: Opwekking 733
   Persoonlijk woord en geschenken
   Getuigenis
   Zingen: Belijdenislied
Dankgebed
Zingen: Lied 293: 1 en 4 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 23 juni 2013


Morgendienst
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
thema: Vier ingrediënten voor een zegenrijke gemeente

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 3 en 4 NB
Lezing van de wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 18: 9 NB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Handelingen 2: 37 - 47
Zingen: Opwekking 126
Verkondiging
Zingen: Psalm 133 NB
Lezing van het 1e deel van het Formulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 308
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 23 juni 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Wij hebben allemaal een Middelaar en Verlosser nodig!

Welkom
Zingen: Psalm 118: 13 OB Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 46 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Hebreeën 7: 11 - 28
Lezing van HC zondag 5 en 6
Zingen: Opwekking 263
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 en 9 OB
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 446
Geloofsbelijdenis
Zingen: Joh. de Heer 140
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 23 juni 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. student A. Hofland

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 30 juni 2013


Morgendienst
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. W.C.van Slooten
Thema: Aan Jezus tafel wordt gediend

Welkom
Zingen: Psalm 122: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 122: 3 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 69: 4 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 10: 35 - 45
Zingen: Opwekking 462
Verkondiging
Zingen: Opwekking 268
           Lezing van het 2e deel van het Formulier
           Zingen: Joh. de Heer 283: 1 en 3
           Geloofsbelijdenis
           Viering van het Heilig Avondmaal
           Zingen: Psalm 138: 1 en 3 OB
           Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 133: 2 en 3 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 30 juni 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Door het geloof alleen

Welkom
Zingen: Lied 476: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27: 1 en 7 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 13
Lezing van HC zondag 7 vraag 20
Zingen: Psalm 84: 3 OB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 595
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 27
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 118: 14 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 7 juli 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. G. Munneke
Thema: Opsporing verzocht

Welkom
Zingen: Opwekking 249
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 42: 1 en 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 15: 1 - 10
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Joh. de Heer 149 : 1 en 2
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Joh. de Heer 928: 1 en 2
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 7 juli 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Wij geloven de Drie-enige God

Welkom
Zingen: Lied 255: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 135: 2 en 3 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: 2 Korintiërs 13: 11 - 13
Lezing van zondag 8 uit de H.C.
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 457: 2, 3 en 4
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 33: 8 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 347
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 14 juli 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. J. v.d. Wal
Thema: Wil God teveel van ons?

Welkom
Zingen: Psalm 121: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 78: 1 en 2
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 32: 3 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 8: 1- 10
Tessalonicenzen 5: 15 - 18
Zingen: Opwekking 124
Verkondiging
Zingen: Joh. de Heer 80
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 293
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 14 juli 2013


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. A. Raveling
Thema: Als vrienden onder elkaar

Welkom
Zingen: Opwekking 123
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 33: 1 - 23
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 462
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 66: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 90: 1, 6 en 7 NB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 21 juli 2013


Morgendienst
Voorganger: Ds. J. Jonkman
Thema: Het doel van de Schriften

Welkom
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 25: 2 en 3 OB
Gebed
Schriftlezing: 2 Timotheüs 3: 14 - 4: 8
Johannes 20: 30 en 31
Johannes 21: 24 en 25
Zingen: Psalm 119: 47, 49, 53 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 19: 3 en 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 399: 3 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 21 juli 2013


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. J. Jonkman
Thema: Nederigheid voor God: een noodzakelijke les voor iedereen

Welkom
Zingen: Lied 107: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 72: 1 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Spreuken 3: 27 - 35
Zingen: Lied 66: 1, 4 en 5
Schriftlezing: Mattheüs 11: 25 - 30
Zingen: Schriftberijming 22: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 3 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 34: 1 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 34: 9 en11 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 28 juli 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. H. Moorlag
Thema: Mijn God is de HERE!

Welkom
Zingen: Schriftberijming 1: 1 en 2
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 31: 1 en 7 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 31: 5 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 16: 29 - 17: 1
Zingen: Psalm 81: 11,13,14,15 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 119: 88 OB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 28 juli 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. M. Oppenhuizen

Welkom
Zingen: Psalm 139: 1, 7 en 8 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 323 1, 2 en 8
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Handelingen 16: 11 - 15
1 Kor. 12: 1 - 3 en 12 - 31
Zingen: Psalm 133: 3 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 466: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 105: 18 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenVrijdag 2 augustus 2013


Trouwdienst Wilbert en Rachelle
Voorganger: ds. W.C. van Slooten

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 4 augustus 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Zacheüs heeft gezocht en is gevonden

Welkom en mededeling
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 298
De wil van de Here
Zingen: Psalm 143: 10 en 11 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord.
Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10
Zingen: Psalm 149: 1 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 428
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 334
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 4 augustus 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Onvoorstelbare groei van Gods Koninkrijk

Welkom
Zingen: Opwekking 13
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 103: 10 en 11 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Lucas 13: 18 - 21
Zingen: Psalm 72: 1 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 366
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Joh. de Heer 99: 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 11 augustus 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.A. Capellen

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 291: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 39: 8 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 119: 17 - 32
Hebreeën 11: 8 - 16
Zingen: Psalm 119: 7, 10,12 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 17: 7 en 8 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Joh. de Heer 878: 1,4,5,7
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 11 augustus 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Jezus kennen maakt dankbaar!

Welkom
Zingen: Opwekking 32
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 54
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Lucas 17: 11 - 19
Zingen: Psalm 118: 3 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 44: 1 en 2
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 392
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 145: 1 en 2 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 18 augustus 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Zalig is de mens die bij de Here leeft

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 462
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 39 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 1
Zingen: Psalm 1: 1,2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 244
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 150: 1 en 2
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 18 augustus 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Made by God, onze vader en de vader van onze Here Jezus Christus

Welkom
Schriftlezing Ps 8, 2.4-5
Zingen: Opwekking 70
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 8: 1 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Filmpje over het scheppingsverhaal
Schriftlezing: Hebeeën 11: 1-3
Zondag 9 vraag en antwoord 26
Zingen: Lied 21:1 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 136: 1 en 4 OB
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 136
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 146: 4 en 8 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 25 augustus 2013


Morgendienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Jezus is de Goede Herder

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 733
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 87: 1 en 3 NB
Wetslezing
Zingen: Opwekking 640
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 10: 11 - 18
Zingen: Lied 14: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Opwekking 717
           Bediening van de Heilige Doop
           Zingen: Lied 334:4
           Doopgebed
           Vragen aan de ouders
           Zingen: Psalm 79: 5 NB
           Kinderen komen naar voren
           Woord met en voor de kinderen
           Kinderlied: Jezus is de Goede Herder
           Danken voor de bediening v.d. Doop
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 710
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 25 augustus 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. A.C. v.d. Wekken
Thema: Kleur bekennen

Welkom
Zingen: Lied 303: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 124: 1 en 4 NB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Ester 3: 1- 15
Zingen: Psalm 83: 3 NB
Verkondiging
Zingen: ELB 194: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 149: 1 NB
We belijden ons geloof
Zingen: Opwekking 124
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zaterdag 31 augustus 2013


Trouwdienst Wouter en Elsbeth
Voorganger: ds. W.C. van Slooten

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 1 september 2013


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: Kijk me eens aan

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 16: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 OB
Lezing van de tien geboden
Zingen: Psalm 86: 1 en 4 NB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Marcus 5: 25 - 32
Zingen: Lied 21: 1 en 7
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 4 en 7 NB
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 123
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 1 september 2013


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. J. van der Wal
Thema: De Koning op zijn mooist

Welkom
Zingen: Psalm 45: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 476: 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 1: 9 - 18
Zingen: Psalm 145: 2 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Joh. de Heer 722
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 6, 7 en 8 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 602
Zegenbede

Geluidsopname downloaden
Zondag 8 september 2013


Morgendienst
STARTZONDAG 2013
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Toch 100% geloven!

Welkom en mededeling
The Happy Singers zingen 2 liedjes
Zingen: Psalm 81: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Alle kinderen mogen komen
De wil van de Here
Zingen (medley) Uw woord is een lamp
Psalm 119: 53 en 86 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord.
Schriftlezing: 1 Samuel 17 (enkele verzen)
Zingen: Kinderopwekking 103
Verkondiging
Zingen: We zullen opstaan
Dankzegging en voorbede
Verdere mededelingen
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 90: 1 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 8 september 2013


Middagdienst
STARTZONDAG 2013
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Te Babel 100% geloven na kerktijd

Welkom
Zingen: Psalm 138: 1 NB
Stil gebed
Zingen: Opwekking 754
Votum en groet
Zingen: Opwekking 244
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Daniel 1: 1 - 21 (HSV)
Zingen: Psalm 78: 1, 3 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 595
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied
Zingen: Opwekking 337
Zingen: Opwekking 347
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 15 september 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Zekerheid vind je niet beneden, wel Boven!
Bid de God des hemels erom! Daniël deed het in Babel!

Welkom en mededeling
Zingen: Lied 444: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 2: 1 en 4 NB
De wil van de Here
Zingen: Opwekking 429
Gebed voor de opening van Gods Woord.
Schriftlezing: Daniël 2: 1 - 23
Zingen: Psalm 118: 3 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 1 en 6 OB
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 121
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 15 september 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Gezaghebbend en betrouwbaar

Welkom
Zingen: Lied 326: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 1: 1 - 4
Introductie thema
Artikel 3 en 5 van de NGB
Gebed
Schriftlezing: 2 Petrus 1: 12 - 21
Zingen: Op Toonhoogte 179: 1, 3 en 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 119: 4, 40, 49 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 399: 1 en 6
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 15 september 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. kandidaat J. Oosterbroek

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 22 september 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Gods dragende leiding

Welkom en mededeling
Zingen: ELB 168: 1, 3, 4 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 99: 1 en 2 OB
De wil van de Here
Zingen: Opwekking 642
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Jesaja 46
Lezing van zondag 10 uit de HC
Zingen: Psalm 77: 6 en 8 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 293: 1 en 2
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 591
Zingen: Psalm 68: 7 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 22 september 2013


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: De kinderen bij Jezus brengen

Welkom
Zingen: Psalm 115: 1 en 7 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 715
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Marcus 10: 13 - 16
Kinderen naar de knd
Zingen: Eens brachten de moeders
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 7 NB
Kinderen terug in de kerk
     Lezing van het Doopformulier
     Zingen: Opwekking 277
     Doopgebed
     Vragen aan de ouders
     Zingen: Lied 355: 1 en 5
     Kinderen komen naar voren tijdens het naspel
     Woord met en voor de kinderen
     Kinderlied: Alle kinderen mogen komen
     Er wordt gedoopt
     Zingen: Psalm105: 5 OB
     Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 599
Zingen: Lied 304: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKB 161
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 29 september 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Het huwelijk is van God gegeven

Welkom en mededeling
Zingen: Opwekking 123
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 429: 1 en 2
De wil van de Here
Zingen: Psalm 139: 10 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Johannes 2: 1 - 11
Zingen: Psalm 128: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 111: 1, 4 en 6 NB
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 334
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 29 september 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. A.M. Postma
Thema: Gelijk oversteken

Welkom
Zingen: Lied 409: 1 en 2
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen: Psalm 81: 1, 2 en 9 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 10: 35 - 52
Zingen: Opwekking 124: 1 en 2
Tekstlezing: Marcus 10: 51a
Verkondiging
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 72: 4 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 72: 7 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 6 oktober 2013 (Israëlzondag)


Morgendienst
Voorbereiding H.A.
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Gods gemeen(t)huis

Welkom en mededeling
Zingen: Psalm 75: 1 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 1 t/m 4 OB
De wil van de Here
Zingen: Opwekking 333
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9
Zingen: Psalm 16: 1, 2, 3 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 329: 2 en 3
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 687
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 6 oktober 2013 (Israëlzondag)


Middagdienst
Voorganger: ds. G. Huisman
Thema: Driemaal één is één

Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen: Lied 254
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 3: 13 - 17
Zingen: Enige Gezangen 9: 1, 4, 6 en 7
Verkondiging
Zingen: Lied 255
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 13 oktober 2013


Morgendienst
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Hoe heerlijk is de naam van Jezus!

Welkom en mededeling
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 369
De wil van de Here
Zingen: Lied 358: 1
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 - 25
Lezing van zondag 11 uit de HC
Zingen: Psalm 72: 4 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 379
       Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
       Gebed
       Zingen:Lied 358: 3 en 4
       Geloofsbelijdenis
       Viering van het Heilig Avondmaal
       Laatste deel formulier HA
       Dankzegging
       Zingen: Psalm 111: 5 NB
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 72: 10 en 11 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 13 oktober 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Een Openbaring voor werelds toekomst met alle ruimte voor de reddende Christus

Welkom
Zingen: Psalm 145: 1 OB
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen: Lied 460: 3
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Daniël 2: 24 - 29
Zingen: Psalm 2: 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 5 en 8 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 479
Zingen: Opwekking 375
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 71
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 20 oktober 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. A. van de Bovekamp
Thema: Gods stem herkennen

Welkom
Zingen: Lied 237; 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 28 NB
Lezing van de wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 119: 47 NB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: 1 Samuël 3
Zingen: Lied 455: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 79: 7 OB
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 687
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 20 oktober 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. A. van de Bovekamp
Thema: Vasthouden aan Gods liefde

Welkom
Zingen: Lied 477: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Judas: 1-7 en 17-25
Zingen: Lied 464: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Opwekking 124
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 93:1 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 93: 4 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 20 oktober 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. student A.Hofland uit Apeldoorn

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 27 oktober 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Ontroerende trouw

Welkom
Zingen: Psalm 66: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 66: 5 NB
De wil van de Here
Zingen: Opwekking 176
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Daniël 3: 1 - 30
Zingen: Psalm 91: 1 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 470
Presentatie Geanne en Ernst Jan over hun werk in Nepal
Zingen: Lied 259: 1 en 2
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 27 oktober 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: De naam van Christus

Welkom
Zingen: Lied 434: 1 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 256
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Jesaja 61: 1 - 11
Lezing van zondag 12 uit de HC
Zingen: Psalm 132: 8, 9 en 10 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 13 OB
Gebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 755
Zingen: Lied 399: 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 72: 11 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden

Naar bovennaar bovenZondag 3 november 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Jezus Christus is Here

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 328: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 126: 1 en 2 NB
De wil van de Here
Zingen: Psalm 34: 5 en 9 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13 - 21
Lezing zondag 13 uit de HC
Zingen: Psalm 102: 16 OB
Verkondiging
Zingen: Joh. de Heer 43: 1 en 4
Dankzegging en voorbede
Presentatie stichting Laleaua
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 756
Zingen: Joh. de Heer 542: 1 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 3 november 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Thema: Het teken van het toekomstige land

Welkom
Zingen: Psalm 92: 3 en 8 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 459: 1, 2 en 5
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Genesis 23
Zingen: Lied 14: 3 en 5
Verkondiging
Zingen: Lied 221: 1 en 3
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 300: 1, 4 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Woensdag 6 november 2013 (Dankdag)


Avonddienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Genade geeft dankbaarheid

Welkom
Zingen: Lied 44: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 1 en 3 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: 2 Korintiërs 9: 1 - 15
Zingen: Psalm 65: 1 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 346
Gebed
Zingen: Psalm 108: 1 OB
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 671
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 393: 1 ,2, 3 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 10 november 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Eeuwig leven van en in Gods liefde

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 481: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 1 en 11 OB
De wil van de Here
Zingen: Psalm 119: 2 en 3 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 - 21
Zingen: Psalm 118: 1 NB
Verkondiging
Zingen: Joh. de Heer 548: 1 en 2
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 539
Zingen: Ik was hongerig
Zingen: Lied 481: 3 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 10 november 2013


Middagdienst
Voorganger: ds. S. Otten
Thema: De Alleskunner!

Welkom
Zingen: Lied 170 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 31: 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 4: 4 - 23
Zingen: Psalm 3: 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 5 en 6 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 122
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 84: 3 en 6 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 17 november 2013


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Een laatste brief

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 715
De wil van de Here
Zingen: Opwekking 125
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Daniël 4: 1 - 37
Zingen: Psalm 25: 1 en 8 OB
Verkondiging
Zingen: Ev. Liedb 308: 2, 3 en 4
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 138: 1 en 3 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 17 november 2013


Middagdienst
Voorganger: Kandidaat J. Oosterbroek

Welkom
Zingen: Opwekking 464
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1 - 18
Zingen: Psalm 61: 3, 4 en 5 NB
Prediking
Zingen: Psalm 62: 1 en 2 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 17 november 2013


B2B jeugddienst
m.m.v. Ds. W.C. van Slooten

Geen liturgie beschikbaar


Geluidsopname downloaden
Zondag 24 november 2013
Eeuwigheidszondag


Morgendienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Babels einde

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 98: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 98: 3 en 4 NB
De wil van de Here
Zingen: Psalm 1: 1 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Daniël 5: 1 - 30
Zingen: Psalm 2: 1 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 296: 1 en 2
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 300: 1 en 6
Zegen

Geluidsopname downloaden
Zondag 24 november 2013
Eeuwigheidszondag


Middagdienst
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Er is een dag

Welkom
Zingen: Psalm 65: 1 en 5 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 103: 6 NB
Herdenking van de ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen gemeenteleden
Zingen: Psalm 103: 7 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4: 13 - 18
Zingen: Johannes de Heer 199: 1 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 12 OB
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 585
Zingen: Psalm 89: 1 en 7 OB
Zingen: Opwekking 681
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 476: 1 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden
Naar bovennaar boven