Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Geluidsarchief 2012


Opgenomen diensten


Van elke kerkdienst wordt een opname gemaakt via kerkomroep.
Die opnames zijn rechtsteeks of later te beluisteren.

De opnames blijven een paar maanden beschikbaar en worden dan automatisch gewist.
Daarna biedt het systeem geen mogelijkheid meer om de diensten nog te beluisteren

Toch is er regelmatig vraag naar oudere opnames.
Daarom is het nu mogelijk gemaakt om via deze website oudere diensten toch te beluisteren.
Wij maken daarbij gebruik van Microsoft Skydrive.

Het werkt zo:

U zoekt een dienst die u wilt beluisteren.

Links onder elke dienst ziet u de tekst "Geluidsopname downloaden"
Als u op "Geluidsopname downloaden" klikt, dan komt u op Skydrive.
Dan ziet u linksboven op uw scherm de opname code van de dienst staan.
De opnamecode begint met de datum waarop de opname is gemaakt.

Als u op de opnamecode klikt (dubbelklikken),
vraagt Windows wat u met het bestand wilt doen.
Kies opslaan.

Kies een plaats op uw harde schijf die u gemakkelijk terug kunt vinden.
Sla de opname op.

Als de opname is opgeslagen, kunt u het op uw computer beluisteren.
Bijvoorbeeld met Windows mediaplayer.

Hieronder staat een overzicht van de geluidsopnames van 2012.Zondag 1 januari 2012 (NIEUWJAARSDAG)


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. H. Moorlag

Welkom
Zingen: Lied 293: 1
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 91: 1 en 5 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 91
Psalm 121
Zingen: Psalm 121: 1,2,3,4 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 12 en 13 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 367: 1
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-01-10-00.mp3)
Zondag 1 januari 2012 (NIEUWJAARSDAG)


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. B. van Beek
Thema: Eben-Haëzer: Verder in vertrouwen

Welkom
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 100: 3 en 4 OB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: 1 Samuël 7: 2 - 17
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 3 en 4 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 304: 1, 2 en 3
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-01-14-30.mp3)
Zondag 8 januari 2012


Morgendienst
Voorganger: ds. J.W. Moolhuizen

Welkom
Zingen: Lied 463: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Wetslezing
Zingen: Psalm 19: 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 1
Zingen: Psalm 145: 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 160: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen : Psalm 125: 1 en 4 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-08-09-31.mp3)
Middagdienst
Voorganger: ds. J.W. Moolhuizen

Welkom
Zingen: Lied 1: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1 en 7 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 90
Zingen: Psalm 90: 2 en 7 NB
Verkondiging n.a.v. Psalm 90: 17
Zingen: Psalm 90: 1, 4 en 8 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 33: 2 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 427: 1, 2 en 8
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-08-14-30.mp3)
Zondag 15 januari 2012


Morgendienst
Voorganger: ds. H. Jonkman
Thema: Bent U het nu wel?

Welkom
Zingen: Psalm 93: 1,2,3,4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 138: 1 en 4 NB
Onderwijs: Exodus 20 + Romeinen 12: 1 - 2
Zingen: Psalm 17: 3 en 8 OB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Bijbellezing: Lukas 3: 7 - 19
Zingen: Lied 326: 1, 2 en 5
Bijbellezing: Lukas 7: 18 - 23
Zingen: Lied 168: 1, 2, 4 en 5
Tekstlezing: Lukas 7: 19
Verkondiging
Zingen: Lied 170: 1, 3, 5 en 6
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 73: 9 en 10 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-15-09-32.mp3)
Zondag 15 januari 2012


Middagdienst
Voorganger: ds. H. Jonkman
Thema: Waarom doe je wel of niet mee?

Welkom
Zingen: Opwekking 167
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 OB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Bijbellezing: Lukas 7: 24 - 35
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 NB
Tekstlezing: Lukas 7: 31 - 32
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 1, 6 en 8 NB
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 303: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 303: 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-15-14-32.mp3)

B2B jeugddienst
m.m.v ds. M.P. Hofland uit Groningen en een combo.

Het thema van de dienst is: "You never walk alone!"

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-15-18-50.mp3)
Zondag 22 januari 2012


Morgendienst
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. M. Bergsma
Thema: Hopen

Welkom
Zingen: Psalm 118: 7 en 9
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 429: 1 en 3
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 12 en 14
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 - 9 en 13 - 21
HC zondag 22
NGB artikel 37
Zingen: Lied 222: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 33: 7 en 8
Lezing 1e deel van het avondmaalsformulier
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 71
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-22-11-07.mp3)
Zondag 22 januari 2012


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. J. v.d. Wal
Thema: Bij deze dingen leeft men

Welkom
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 38: 9 - 20
Zingen: Psalm 116: 1, 6 en 8 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 407
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 136: 1, 2 en 13 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 470: 1, 3 en 4
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-22-14-31.mp3)
Zondag 29 januari 2012


Morgendienst
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. R. v.d. Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 97: 1 en 6 NB
Inkeer - Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 26: 2 OB
De Tien woorden
Zingen: Psalm 26: 8 OB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Psalm 24
Zingen: Psalm 24: 4 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 120: 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 358: 2 en 3
    De gedachtenis aan Christus
    Aanroeping van de Heilige Geest
    Verhef de harten!
    Zingen: Psalm 86: 2 NB
    Onze Vader
    Zingen: Lied 254: 3
    Gemeenschap in het brood
    Zingen: Lied 169: 4
    Gemeenschap in de beker
    Zingen: Lied 169: 5
    Dankzegging
    Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 257
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-29-09-30.mp3)
Zondag 29 januari 2012


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. R. v.d. Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 100: 2, 3 en 4 OB
Inkeer - Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 62: 4 en 5 NB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Jozua 4: 1 - 9
Zingen: Psalm 77: 4 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 518
Bijbels onderwijs bij de doop van de kinderen
Zingen: Lied 334: 1
Doopgelofte
Zingen: Lied 334: 3
Bediening van de Doop
Zingen: Lied 334: 4
Gebed om de Heilige Geest
voor het gedoopte kind
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 44: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-01-29-14-32.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 5 februari 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. G. Vos
Thema: Eerlijk zijn voor God en Zijn armen

Herdenking br. G. Niemeijer
Zingen: Opwekking 124
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 72: 1, 3 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 15: 7 - 11
Zingen: Psalm 146: 5 OB
Schriftlezing: Lukas 19: 1 - 10
Zingen: Psalm 146: 6 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 51: 5 en 6 NB
Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 481: 1 en 2
Zegen
Zingen: Lied 411: 1 en 6

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-05-09-32.mp3)

Middagdienst
Aangepaste dienst voor mensen met een beperking
Voorganger: Ds. S. Otten
Thema: STOP .....Neem tijd voor Jezus

Welkom
We gaan staan en bidden
De dominee spreekt ons moed in en brengt de groeten van God over
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Gebed
Zingen: Lees je Bijbel
Lezen: Lukas 19: 38 - 42
Zingen: Psalm 62: 1 en 4 NB
Preek
Zingen: Martha, Martha
Zingen: Opwekking 122
Gebeden met als afsluiting samen zingen het Onze Vader
Collecte
Zingen: Joh. de Heer 847: 1, 2 en 3
Samen zeggen we de Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 488
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-05-14-03.mp3)
Maandag 6 februari 2012


Dienst van Woord en gebed
Dienst voorafgaande aan de begrafenis van br. G. Niemeijer
Voorganger: Ds. A.van de Bovekamp


Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-06-13.30bew.mp3)
Zondag 12 februari 2012


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: Dankbaar ... onder alle omstandigheden.

Welkom
Zingen: Lied 127: 1, 4 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 98: 1 en 4 OB
Lezing van de wet
Zingen: Lied 78: 1, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 8 : 1 - 10
                      1 Tessalonicenzen 5 : 15 - 18
Zingen: Psalm 136: 1,2,12,13 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 44: 1, 2 en 3
Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Joh. de Heer 425: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-12-09-32.mp3)
Zondag 12 februari 2012

Middagdienst
Voorganger: Ds. A.C. v.d. Wekken

Welkom
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 2 en 7 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 119: 97 - 112
Zingen: Psalm 119: 40 NB
Tekst: Psalm 119: 105
Verkondiging
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 429: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 429: 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-12-14-31.mp3)
Zondag 19 februari 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. A. v.d. Bovekamp
Thema: Leerling van Jezus blijven

Welkom
Zingen: Psalm 100: 1,2,3,4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 48: 4 NB
Lezing van de wet uit Exodus 20
Zingen: Opwekking 428
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Matteüs 10 : 24 - 39
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 OB
Verkondiging over Matteüs 10: 24 en 25
Zingen: Psalm 86: 6 OB
Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 442: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-19-09-32.mp3)
Zondag 19 februari 2012

Middagdienst
Voorganger: Ds. A. v.d. Bovekamp
Thema: Mag het wat kosten?

Welkom
Zingen: Psalm 91: 1 en 5 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 473: 1, 2 en 3
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Lucas 12: 13 - 21
Zingen: Psalm 49: 3 en 5 NB
Verkondiging over het gelezen gedeelte
Zingen: Lied 473: 4, 5 en 10
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 62: 6 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 115: 1, 3 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-19-14-31.mp3)
Zondag 26 februari 2012


Morgendienst
Feest van Genade
Voorganger: Ds. A. Wagenaar
Thema: Hartstocht voor God!

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 OB
Lezen van de wet
Zingen: Psalm 147: 10 OB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 33: 8 en 14 - 23
                      Exodus 34: 4 - 9
Zingen: Psalm 91: 1 NB
Verkondiging: Hartstocht voor God!
Zingen: Lied 457: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 444: 1 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-26-09-31.mp3)
Zondag 26 februari 2012


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. A. Wagenaar
Thema: Sprekende stenen

Welkom
Zingen: Opwekking 617
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111: 5 en 6 NB
Gebed
Lezen van het doopformulier
Zingen: Opwekking 355
Beantwoording doopvragen
Zingen: Zingende Gezegend 236: 1, 2 en 4
Doopgebed en doopbediening
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Danken en voorbede
Zingen: Psalm 103: 5 en 7 NB
Schriftlezing: Jozua 4: 1 - 11 en 15 - 24
Zingen: Psalm 77: 7 en 8 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 314: 1, 3 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-02-26-14-31.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 4 maart 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. R. v.d. Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 40: 3 en 4 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 25: 3 OB
De Tien Woorden
Zingen: Psalm 25: 6 OB
Gebed om de opening van de Schriften
Profetenlezing: Jesaja 42: 1 - 7
Zingen: Lied 168: 1, 4, 5 en 6
Evangelielezing: Matteüs 15: 21 - 28
Zingen: Psalm 98: 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 170: 2 en 6
Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 87: 2 en 3 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (2012-03-04-09-31.mp3)
Zondag 4 maart 2012


Middagdienst
Feest van Genade
Voorganger: Ds. R. v.d. Kamp

Welkom
Zingen: Opwekking 125
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 130: 2 en 4 NB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Psalm 32
Zingen: Psalm 32: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 365: 1 en 2
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 436: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-04-14-30.mp3)
Zondag 11 maart 2012


Morgendienst
Voorganger: Student H. Carlier

Welkom
Zingen: Lied 381: 1, 2, 3, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 OB
Lezing van de Wet uit Exodus 20 en 1 Petrus 1: 13 - 16
Zingen: Psalm 51: 4 en 5 NB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10
Zingen: Psalm 143: 1, 2 en 8 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 454: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-11-09-30.mp3)
Zondag 11 maart 2012


Middagdienst
Voorganger: Drs. J. Oosterbroek

Welkom
Zingen: Lied 328: 1 en 2
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 4
Zingen: Psalm 91: 7 en 8 NB
Prediking
Zingen: Psalm 86: 1 en 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-11-16-31.mp3)
Woensdag 14 2012


Kinder biddag dienst
Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-14-14-33.mp3)
Zondag 18 maart 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. A. Dingemanse
Thema: "Uw wil geschiede"

Welkom
Zingen: Lied 177: 1, 2, 6 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 1 en 8 NB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 86: 6 OB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Marcus 8: 31 - 35
                      Marcus 14: 32 - 42
Zingen: Lied 180: 1, 2, 4 en 6
Verkondiging n.a.v. het thema
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-18-09-31.mp3)
Zondag 18 maart 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. J. Bosch
Thema: Een compromisloze heiligheid

Welkom
Zingen: Opwekking 167
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 323: 1, 2 en 3
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Openbaring 2: 18 - 29
Zingen: Psalm 86: 3 en 4 NB
Verkondiging n.a.v. het thema
Zingen: Lied 437: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 64: 9 en 10 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 97: 5 en 6 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-18-14-31.mp3)
Zondag 18 maart 2012


B2B jeugddienst
Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-18-18-57.mp3)
Woensdag 21 maart 2012


Biddag dienst
Voorganger: ds. M. P. Hofland
Thema: Altijd bereikbaar

Welkom
Zingen: Lied 95: 1 en 3
We worden stil voor God
Onze hulp
We verwachten het van God
Zingen: Opwekking 167: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 - 14
Zingen: Psalm 65: 1 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 642
Gebed
Zingen: Psalm 130: 1 NB
Gebed
Zingen: Psalm 130: 2 NB
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 407
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-21-18-56.mp3)
Zondag 25 maart 2012


Morgendienst
Voorganger: Prof. Dr. H.G. Peels

Welkom
Zingen: Lied 183: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 92: 1 en 3 OB
Wetslezing
Zingen: Psalm 119: 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 12: 37 - 43
                      Johannes 19: 28 - 42
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Prediking
Zingen: Lied 177: 1, 2, 5, 6 en 7
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 170: 4 en 6
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-25-09-32.mp3)
Zondag 25 maart 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. G. Vos
Thema: Om de ziel van de ander

Welkom
Zingen: Opwekking 60: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 63: 1 en 2 NB
Gebed
Zingen: Psalm 63: 3 en 4 NB
Schriftlezing: 1 Johannes 3: 11 - 17
Zingen: Psalm 87: 3 en 4 NB
1e deel Verkondiging
Zingen: Lied 189: 1 en 4
2e deel Verkondiging
Zingen: Lied 108: 1, 4, 5 en 6
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 170: 2 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-25-14-30.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 1 april 2012


Morgendienst
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. L.B.C. Boot

Welkom
Zingen: Lied 173: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 22: 1 en 6 NB
Wetslezing
Zingen: Psalm 66: 8 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 31: 1 - 9
                      Lukas 23: 33 - 48
Zingen: Psalm 31: 1, 3 en 4 NB
Prediking
Zingen: Psalm 118: 9 en 10 OB
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 177: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-01-09-31.mp3)
Zondag 1 april 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. E.J. van der Linde

Welkom
Zingen: Opwekking 167
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 13
Zingen: Psalm 9: 1, 2 en 11 OB
Preek
Zingen: Lied 436: 1, 3 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 477: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 477: 2
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-01-14-30.mp3)
Vrijdag 6 april 2012 (Goede Vrijdag)


Avonddienst
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J. van 't Spijker

Welkom
Zingen: Psalm 22: 1 en 2 NB
Stil Gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 177: 1, 2, 3 en 5
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Lucas 23: 33 - 49
Zingen: Psalm 31: 3 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 11 OB
    Lezing van het 2e deel van het Avondmaalsformulier
    Zingen: Lied 192: 1, 2, 3 en 4
    Bediening van het Avondmaal
    Zingen: Lied 192: 5 en 6
    Lezen laatste gedeelte Avondmaalsformulier
    Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 182: 6
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-06-19-31.mp3)
Zondag 8 april 2012 (Eerste Paasdag)


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: Waar moeten we het zoeken?

Welkom
Zingen: Lied 215: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Joh. de Heer 25
De Tien Woorden
Zingen: Psalm 68: 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 23: 56b - 24: 12
Zingen: Psalm 118: 6 en 10 OB
Preek
Zingen: Lied 217: 1, 2, 3 en 4
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 213: 1, 2 en 3
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-08-09-30.mp3)
Zondag 8 april 2012 (Eerste Paasdag)


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. B. van Beek
Thema: De openbaring van Jezus in het Paasevangelie

Welkom
Zingen: Lied 255: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 OB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Markus 16: 1 - 14
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 en 8 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 221: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 98: 1 en 3 NB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-08-14-30.mp3)
Maandag 9 april 2012 (Tweede Paasdag)


Gezamenlijke zangdienst
Voorganger: dhr. v.d. Vliet
Organist: Arnoud Moorlag
Medewerking wordt verleend door Mirjam en Minke
Thema: Reddingswerk

Voor de dienst zingen we:
Lied 215: 1, 2 en 3
Lied 200: 1, 4 en 5

Welkom
Intochtslied: Joh. de Heer 25: 1, 2, 3 en 4
Gebed

Mirjam en Minke zingen 3 liederen:
- Opwekking 615: Waardig is het Lam
- Opwekking 470: Heer als ik denk
- He loves us

Schriftlezing: Johannes 8: 31 - 36
Zingen: Opwekking 688
Verkondiging
Zingen: Opwekking 44
Zingen: Joh. de Heer 542: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed

Mirjam en Minke zingen 3 liederen:
- Medley
- What love is this
- Heel mijn hart

Collecte
Dankwoord
Slotlied: Johannes de Heer 45a: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-09-09-29.mp3)
Zaterdag 14 april 2012


Zendingsdag

Opname van de zendingsdag van de classis Groningen

Spreker: Ds. Vos
Mmv. Chr. Gem. koor "De lofstem" uit Stadskanaal

geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-14-15-13.mp3)
Zondag 15 april 2012


Morgendienst
Voorganger: Student J. Hoefnagel

Welkom
Zingen: Lied 48: 1 en 4
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 118: 12 en 14 OB
Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 40: 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 17: 1 - 26
Zingen: Psalm 138: 1 en 3 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 7 en 8 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 255: 1, 2 en 3
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-15-09-30.mp3)
Zondag 15 april 2012


Middagdienst
Voorganger: Student J. Hoefnagel

Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 21: 1 en 4
Gebed
Schriftlezing: Johannes 7: 53
                      Johannes 8: 1 - 20
Zingen: Psalm 119: 53, 65, 67 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 36: 2 en 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 476: 1 en 4
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-15-14-31.mp3)
Zondag 15 april 2012


B2B jeugddienst
Thema van de dienst is: Free.

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-15-19-00.mp3)
Vrijdag 20 april 2012


Trouwdienst
Huwelijksbevestiging van Han Schuurman en Erica Tipker

Voorganger: Ds. G. Huisman

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-20-19-01.mp3 )
Zondag 22 april 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. H. Last

Welkom
Zingen: Opwekking 123
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 66: 1 en 3 NB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 25: 2 OB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11
Zingen: Lied 219: 1 en 2
Schriftlezing: 2 Korintiërs 1: 1 - 11
Zingen: Psalm 94: 7 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 442: 1 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 6 en 7 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-22-09-29.mp3)
Zondag 22 april 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. H. Last

Welkom
Zingen: Lied 463: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Psalm 32
Zingen: Psalm 32: 1 en 2 NB
Schriftlezing: 1 Johannes 1:5 - 2:2
Zingen: Psalm 32: 3 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 462: 1 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 86: 4 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 86: 3 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-22-14-31.mp3)
Vrijdag 27 april 2012


Trouwdienst
Huwelijksbevestiging van Jannes Leffers en Maaike Wever

Voorganger: Ds. S.P. Roosendaal

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-27-18-44.mp3)
Zondag 29 april 2012


Morgendienst
Voorbereiding op het Heilig Avondmaal
Voorganger: kandidaat J. Oosterbroek

Welkom
Zingen: Lied 457: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 350
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Jesaja 41: 1 - 19
Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 OB
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 139: 14 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-29-09-31.mp3)
Zondag 29 april 2012


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. P.J. Den Hertog

Welkom
Zingen: Psalm 150 OB
Moment van stil persoonlijk gebed
Woord van vertrouwen
God groet ons
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 OB
We danken onze God en bidden tot Hem
Zingen: Lied 479 (Ev. Liedbundel)
Zingen: Lied 462 (Ev. Liedbundel)
    Onderwijs over Dopen
    Zingen: Psalm 139: 2, 7 en 8 NB
    Doopbeloften
    Zingen: Lied 334: 1, 3 en 4
    Bediening van de Heilige Doop aan Onne Wubs
    Zingen: Psalm 105: 5 OB
    Overhandiging van de doopkaart
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 5 en 9 NB
We lezen uit de Bijbel: Jesaja 43: 1 - 3a
Woordverkondiging: Je bent van Mij!
We danken onze God en bidden tot Hem
Zingen: Opwekking 687
We belijden ons geloof
Zingen: Lied 444: 3
We krijgen de zegen van God mee.

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-04-29-14-32.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 6 mei 2012


Morgendienst
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. R. Jansen

Welkom
Zingen: Psalm 48: 4 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 8: 1 en 3 NB
Wet / Lezing: Deuteronomium 5: 1 - 22
Gebed voor de verkondiging
Zingen: Psalm 119: 1 en 3 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 22: 11 en 12 NB
     Lezing 2e deel van het Avondmaalsformulier
     Geloofsbelijdenis
     Stil gebed
     Zingen: Lied 358: 2, 3 en 4
     Bediening van het Avondmaal
     Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 9 NB
     Lezen laatste deel avondmaalsformulier
     Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 149: 3 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-06-1morgen.mp3)
Zondag 6 mei 2012


Middagdienst
Nabetrachting
Voorganger: Ds. J. Markus

Welkom
Zingen: Psalm 98: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 3 en 7 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 8
1 Johannes 3: 18 - 24
Zingen: Lied 75: 10, 11 en 12
Verkondiging
Zingen: Lied 78: 1 en 2
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 106: 1 en 3 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 149: 1 en 5 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-06-2middag.mp3)
Zondag 13 mei 2012


Morgendienst
Voorganger: Student P.C.A. Boom
Thema: Wedergeboren tot een levende hoop

Welkom
Zingen: Psalm 95: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 39 en 41 NB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: 1 Petrus 1
Zingen: Psalm 66: 1 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 217: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 149: 1 en 3 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-13-1morgen.mp3)
Zondag 13 mei 2012

Middagdienst
Voorganger: Student P.C.A. Boom
Thema: God werkt aan zijn reputatie

Welkom
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 135: 1 en 10 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Ezechiël 36: 16 - 38
Zingen: Psalm 51: 4, 5 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 239: 1, 3, 6 en 7
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 126: 1 en 2 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 456: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-13-2middag.mp3)
Zondag 13 mei 2012

B2B jeugddienst
m.m.v. ds. M.P. Hofland en een combo.

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-13-3b2b.mp3)
Donderdag 17 mei HEMELVAARSTDAG

HEMELVAARTSDAG
Leesdienst o.l.v. br. K. Munneke
Thema: Dubbele nationaliteit

Welkom
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 47: 1 en 3 OB
Gebed om de Geest
Schriftlezing: Handelingen 1: 6 - 11 (NBV)
                      Filipenzen 3: 17 - 21 (NBV)
Zingen: Schriftberijming 18: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 60
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 255: 1, 2, 3 en 4
Zegenbede
Zingen: Opwekking 710

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-17-hemelvaartsdag.mp3)
Zondag 20 mei 2012

Morgendienst
Voorganger: Ds. J. Huisman

Welkom
Zingen: Psalm 98: 1 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 3: 1, 2 en 3 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 8 OB
Gebed
Schriftlezing: Marcus 13
Zingen: Lied 63: 1, 2, 3, 4 en 5
Verkondiging
Zingen: Lied 470: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 48: 8
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-20-1morgen.mp3)
Zondag 20 mei 2012

Middagdienst
Voorganger: Ds. J.G. Kortleven

Welkom
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 - 11
Zingen: Lied 329: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 254: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-20-2middag.mp3)
Dinsdag 22 mei 2012


Dienst van Woord en gebed
Dienst voorafgaande aan de begrafenis van br. F.Zomer

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-22-begrafenis-F.Zomer.mp3)
Vrijdag 25 mei 2012


Trouwdienst
Huwelijksbevestiging van Michiel Wubs en Margriet Holtman.

Voorganger: Ds. G. Huisman

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-25-trouwdienst.mp3 )
Zondag 27 mei 2012 (EERSTE PINKSTERDAG)


Morgendienst
Voorganger: Ds. J. Sijtsma

Welkom
Zingen: Lied 255: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 147: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13
Zingen: Psalm 87: 3 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 399: 3 en 6
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-27-1eerstepinksterdag.mp3)
Zondag 27 mei 2012 (EERSTE PINKSTERDAG)


Middagdienst
Belijdenisdienst
Voorganger: Drs. J. Oosterbroek
Thema: Mijn enige wens

Welkom
Zingen: E& R 432: 1, 3 en 4
Votum
Zingen: Opwekking 518
Gebed
Schriftlezing: Psalm 27
Zingen: Opwekking 427
Preek
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Openbare Belijdenis van het Geloof
Zingen: Psalm 134: 3 OB
Overhandiging van de geschenken
Zingen: Opwekking 645
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 488
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 392
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-27-2eerstepinksterdag.mp3)
Maandag 28 mei 2012 (TWEEDE PINKSTERDAG)


Zangdienst samen met PKN
Voorganger: Ds. A.C. van der Wekken

Zingen: Lied 255: 1, 2, 3 en 4 (Ere zij aan God, de Vader)
Welkom
Zingen: Lied 434: 1, 2 en 4 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 392: 1, 2, 3 en 4 (Mijn Jezus, ik hou van U)
Gebed
Zingen: Opwekking 167: 1 (Samen in de naam van Jezus)
Schriftlezing: Hand. 2: 41 - 47 NBV
Zingen: Opwekking 167: 2 (Heel de wereld moet het weten)
Schriftlezing: Romeinen 15: 1 - 13 NBV
Zingen: Opwekking 167: 3 (Prijst de Heer, de weg is open
Overdenking Romeinen 15: 7
Zingen: Opwekking 387 (Groot en machtig is Hij.)
Dankgebed
Inzameling van de gaven voor Open Doors
Zingen: Opwekking 334: 1, 2 en 3 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Zegen
Zingen: Lied 456: 3 (Amen, amen, amen!)

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-05-28-tweedepinksterdag.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 3 juni 2012


Morgendienst
Voorganger: Kandidaat A.D. Fokkema

Welkom
Zingen: Opwekking 575
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 124: 1 en 4 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Schriftberijming 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 138
Zingen: Psalm 138: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 118: 3 en 8 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-03-1morgen.mp3)
Zondag 3 juni 2012


Middagdienst
Voorganger: Kandidaat A.D. Fokkema

Welkom
Zingen: Lied 21: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 5 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 17: 15 - 34
Zingen: Schriftber.19: 4, 5 en 6
Preek
Zingen: Psalm 111: 1 en 6 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 107: 20 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm119: 9 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-03-2middag.mp3)
Zondag 10 juni 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. L. van Dalen
Thema: Word Wakker! Sta op!

Welkom
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 373: 1, 2, 3 en 4
Gods wil over ons leven
Zingen: Psalm 27: 2 en 4 NB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeziërs 4:25 - 5:20
Zingen: Psalm 119: 40 NB
Verkondiging Efeziërs 5: 13 - 14
Zingen: Lied 462: 1, 2, 3 en 4
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 334
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-10-1morgen.mp3)
Zondag 10 juni 2012


Middagdienst
Themadienst
Voorganger: Ds. L. van Dalen
Thema: Gaan voor goud of gaan voor God?

Welkom
Zingen: Psalm 146: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 160
Gebed voor de preek
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 6 - 19 (nbv)
Zingen: Psalm 119: 1 en 13 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 159
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 47
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-10-2middag.mp3)
Zondag 17 juni 2012


Morgendienst
Bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. J. Markus

Welkom
Zingen: Psalm 134: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100 OB
Kern van de Wet uit Matteüs 22
Zingen: Opwekking 136: 1 en 2
Lezing formulier bevestiging ambtsdragers
Bevestiging van de ambtsdragers
Gebed voor de verkondiging
Zingen: Psalm 25: 3 en 6 NB
Schriftlezing: Johannes 14: 15-20 en 25 - 26
                      Jacobus 1: 1 - 18
Zingen: Lied 48: 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Opwekking 378
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 5 en 9 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-17-1morgen.mp3)
Zondag 17 juni 2012


Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. J. v.d. Wal
Thema: "Liefde"

Welkom
Zingen: Psalm 122: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 109: 1 en 6
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 - 21
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 OB
Verkondiging n.a.v. 1 Joh. 4 : 9
Zingen: Opwekking 518
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 139: 1 en 8 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 14
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-17-2middag.mp3)
Zondag 24 juni 2012

Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. H. Moorlag

Herdenking Br. B. Holtjer
Zingen: Psalm 25: 3 OB
Welkom
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 103: 1 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 45
Zingen: Psalm 45: 1 OB
Verkondiging over Ps. 45: 3a en 12
Zingen: Psalm 45: 5 en 7 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 38: 3 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-24-1morgen.mp3)
Zondag 24 juni 2012

Middagdienst
Leesdienst o.l.v. br. J. v.d. Wal
Thema: "Zwarte gat van de duivel"

Welkom
Zingen: Lied 296: 1 en 2
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 - 20
Zingen: Psalm 93: 1 NB
Schriftlezing: Openbaring 12: 7 - 12
Zingen: Psalm 93: 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 149: 1 en 5 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Glorie Klokken 52
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ger. KB Lied 161: 1 - 4
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-24-2middag.mp3)
Dinsdag 26 juni 2012


Dienst van Woord en gebed
Dienst voorafgaande aan de begrafenis van br. B. Holtjer

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-06-26-begrafenis-BHoltjer.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 1 juli 2012

Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: "Geloven en netwerken"

Welkom
Zingen: Lied 440: 1 en 4
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 145: 1 en 2 NB
Lezing van de tien geboden
Zingen: Psalm 103: 2, 4 en 7 OB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Marcus 1: 9 - 20
Zingen: Psalm 139: 1, 9, 14 NB
Verkondiging over Marcus 1: 16 - 19
Zingen: Lied 47: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 124
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-01-1morgen.mp3)
Zondag 1 juli 2012

Middagdienst
Voorganger: Kandidaat J. Oosterbroek
Thema: Neem uw Heilige Geest niet van mij

Welkom
Zingen: Lied 328: 1 en 3
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 119: 3 en 9 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 51
Verkondiging
Zingen: Psalm 51: 4 en 5 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 44: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Zegenbede

Geen opname beschikbaar
Zondag 8 juli 2012

Morgendienst
Voorganger: Ds. R. van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 105: 3 en 4 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 130: 2 OB
Lezing van de Tien Woorden
Zingen: Psalm 130: 4 OB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Genesis 27: 1 - 4 en 18 - 33
Zingen: Psalm 33: 2 en 5 NB
Schriftlezing: Hebreeën 11: 17 - 20
Zingen: Lied 3: 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 293: 2 en 3
Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 442: 1 en 2
Zegenbede

Geen opname beschikbaar
Zondag 8 juli 2012

Middagdienst
Doopdienst
Voorganger: Ds. R. van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Lied 323: 1
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Psalm 100
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 123
Zingen: Lied 335: 1
    Bijbels onderwijs over de doop van de kinderen
    Doopgebed
    Zingen: Lied 335: 2
    Doopbelofte
    Zingen: Psalm 139: 7 en 9 NB
    Bediening van de doop
    Zingen: Psalm 105: 5 OB
    De kinderen zingen
    Gebed om de Heilige Geest voor de gedoopte kinderen
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 409: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-08-2middag.mp3)
Zondag 15 juli 2012

Morgendienst
Voorganger: Student W.C. van Slooten

Welkom
Zingen: Opwekking 123
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1 OB
Lezing van de wet uit Exodus 20
Zingen: Lied 463: 1, 2 en 5
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Genesis 28: 10 - 22 Zingen: Psalm 3: 2 NB
Verkondiging over Genesis 28: 12 - 15
Zingen: Psalm 103: 1 en 4 NB
Dankgebed
Zingen: Hoger dan de blauwe luchten
Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst
Zingen: Kinderopwekking 185
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-15-1morgen.mp3)
Zondag 15 juli 2012

Middagdienst
Doopdienst
Voorganger: Ds. S. Otten
Thema: De zingende soldaat!

Welkom
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 10: 34 - 48
Zingen: Psalm 96: 1, 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 1 en 2 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 en 2 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 409: 1 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-15-2middag.mp3)
Zondag 22 juli 2012

Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. K. Munneke
Thema: Verlangen

Welkom
Zingen: Lied 457: 1 en 4
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 86: 2 en 4 NB
Gebed
Zingen: Joh. de Heer 889: 1, 2, 4 en 5
Schriftlezing: Romeinen 8: 18 - 30
Zingen: Psalm 42: 1 en 7 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 71
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 300: 1, 5 en 6
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-22-1morgen.mp3)
Zondag 22 juli 2012

Middagdienst
Doopdienst
Voorganger: Ds. J. Bosch
Thema: Bestaat er een hel?

Welkom
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Lucas 16: 19 - 31
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 NB
Verkondiging: Bestaat er een hel?
Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 25: 6 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 44
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-22-2middag.mp3)
Zondag 29 juli 2012

Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. H. Moorlag
Thema: Zoeken zonder vinden

Welkom
Zingen: Lied 26: 1
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 27: 2 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 37: 14 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 12: 25 - 32
                       Amos 8: 11 - 14
                       Openbaring 2: 1 - 7
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 OB
Verkondiging over Amos 8: 11 en 12
Zingen: Psalm 119: 9 en 65 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 2 NB
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-29-1morgen.mp3)
Zondag 29 juli 2012

Middagdienst
Voorganger: Ds. J.W. Ester

Welkom
Zingen: Psalm 147: 1, 2 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 326: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Genesis 13
Zingen: Psalm 119: 13 en 14 NB
Prediking
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 OB
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 293: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-07-29-2middag.mp3)

Naar bovennaar bovenVrijdag 3 augustus 2012

Trouwdienst
Huwelijksbevestiging van Wubbian Brugge en Rozemarijn Wubs

Voorganger: Ds. J.Lof

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-03-trouwdienst.mp3 )
Zondag 5 augustus 2012

Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. J. v.d. Wal
Thema: Vertrouwen

Herdenking br. Willem v.d. Meer
Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 409: 1, 2 en 3
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 32: 4 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 42
Zingen: Psalm 116: 5 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 42
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-05-1morgen.mp3)
Zondag 5 augustus 2012

Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. A.C. v.d. Wekken
Thema: Feest van genade!

Welkom
Zingen: Lied 14: 1, 2 en 5
Inkeer
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1 en 7 NB
Lezing van het doopformulier
Zingen: Lied 334: 1 en 3
     Doopgebed
     Zingen: Lied 334: 4 en 5
     Doopvragen en doopbelofte
     Zingen: Opwekking 642
     Woord met en voor de kinderen
     Kinderlied: Laat de kind′ren tot Mij komen
     Bediending van de Heilige Doop
     Zingen: Psalm 105: 5 OB
     Gebed
Schriftlezing: Titus 2: 11 - 3: 7
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 NB
Tekstafkondiging: Titus 2: 11
Verkondiging
Zingen: Opwekking 136: 1 en 2
Dank- en voorbeden met het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 40
We belijden ons geloof
Zingen: Joh. de Heer 13: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-05-2middag.mp3)
Woensdag 8 augustus 2012

Dienst van Woord en gebed
Dienst voorafgaande aan de begrafenis van br. W. Van der Meer

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-08-begrafenis-WvdMeer.mp3)
Zondag 12 augustus 2012

Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Thema: "Ga je voor last minute?"

Welkom
Zingen: Psalm 89: 1 en 5 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 14: 1, 2, 3, 4 en 5
Lezing van de tien geboden
Zingen: Psalm 62: 1, 7 en 5 OB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1 - 11
                       Lucas 12: 35 - 40
Zingen: Psalm 98: 1 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Joh. de Heer 140
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 392: 1, 2, 3, 4 en 5
Zegenbede

Geen opname beschikbaar      (opnamecode: geen opname beschikbaar)
Zondag 12 augustus 2012

Middagdienst
Voorganger: Ds. G. Vos
Thema: De Here leidt uit

Welkom
Zingen: Lied 446: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 12: 1 - 23
Zingen: Psalm 16: 1 en 3 OB
Preek
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 OB
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 281: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 281: 4
Zegen

Geen opname beschikbaar      (opnamecode: geen opname beschikbaar)
Zondag 19 augustus 2012

Morgendienst
Voorganger: Ds. H.J. Th. Velema
Thema: Geen schaamte voor het evangelie

Welkom
Zingen: Lied 326: 1, 2 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111: 1 en 4 NB
Lezing van de wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 119: 3 OB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Lukas 9: 18 - 27
                      Romeinen 1: 8 -17
Zingen: Psalm 19: 2, 4 en 6 NB
Tekstlezing: Romeinen 1: 16
Verkondiging
Zingen: Psalm 105: 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 463: 2 en 4
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-19-1morgen.mp3)
Zondag 19 augustus 2012

Middagdienst
Voorganger: Ds. H.J. Th. Velema
Thema: Gods bewaring op de pelgrimsreis

Welkom
Zingen: Lied 459: 1, 5, 7 en 8
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 18: 8 en 9 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Psalm 121
                      Jesaja 40: 21 - 31
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 3 NB
Preek
Zingen: Psalm 121: 4 NB
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 441: 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 441: 8 en 11
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-19-2middag.mp3)
Zondag 26 augustus 2012

Morgendienst
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: Prof. Dr. H.G.J. Peels

Welkom
Zingen: Lied 170: 1, 3 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 40: 2 OB
Wetslezing
Zingen: Psalm 40: 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 5 - 17
Zingen: Psalm 95: 1 NB
Tekstlezing: Kolossenzen 3: 15
Prediking: Een dankbaar leven
Zingen: Lied 44: 1, 2 en 3
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 116: 6 en 8 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-26-1morgen.mp3)
Zondag 26 augustus 2012

Middagdienst
Voorganger: Prof. Dr. H.G.J. Peels

Welkom
Zingen: Lied 460: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 8: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezingen: Leviticus 19: 1 - 4
Deuteronomium 21: 18 - 21
Efeziërs 6: 1 - 4
Zingen: Gezang 1: 1, 6 en 9 (Tien Geboden des Heren)
Tekstafkondiging: Leviticus 19: 3
Prediking
Zingen: Psalm 119: 3 en 17 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 61: 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Schriftberijming 28: 1, 2 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-08-26-2middag.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 2 september 2012

Morgendienst
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J. Bosch

Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 319: 1, 2 en 4
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Openbaring 2: 1 - 7
Zingen: Psalm 119: 3 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 343
    Lezing 2e deel van het Avondmaalsformulier
    Gebed om vergeving
    Zingen: Opwekking 350
    Geloofsbelijdenis
    Zingen: Psalm 105: 1 NB
    Viering van het Avondmaal
    Lezing laatste deel Formulier
    Zingen: Lied 288: 5,7 en 8
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 21: 7
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-02-1morgen.mp3)
Zondag 2 september 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. D.J.T. Hoogenboom

Welkom
Zingen: Psalm 123: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 192: 1, 2, 5 en 6
Gebed
Schriftlezingen: Filippenzen 3: 1 - 21
Zingen: Psalm 17: 7 en 8 OB
Preek
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 NB
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 234: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 72: 10 en 11 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-02-2middag.mp3)
Zondag 9 september 2012 STARTZONDAG

Morgendienst
Voorganger: Kandidaat W.C. van Slooten
Thema: Leg je leven in Gods hand

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 42
Stil gebed
Votum
Zingen: Hoger dan de blauwe luchten
Kinderversie van de Wet
Zingen: Ev. Liedbundel 302
Gebed
Een groep kinderen zingt 2 liedjes
We luisteren en kijken naar Opwekking 697
Schriftlezing: Psalm 31: 1 - 9 (NBV)
Zingen: Lied 14: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Kinderopwekking 40
Een groep kinderen zingt 2 liedjes
Zingen: De Here zegent jou
Bidden en danken
Inzameling van de gaven
Over de startweek en startzondag
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-09-1morgen.mp3)
Zondag 9 september 2012 STARTZONDAG

Middagdienst
Voorganger: Kandidaat W.C. van Slooten
Thema: Expeditie Geloven

Welkom
Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum
Zingen: Opwekking 392
Gebed
Schriftlezing: Genesis 12: 1 - 9
Zingen: Lied 3: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Opwekking 429
Een combo zingt 2 luisterliederen
Inzameling van de gaven
Dankgebed
We zingen Opwekking 347 als Geloofsbelijdenis
Zegenbede
Zingen: Opwekking 710

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-09-2middag.mp3)
Zaterdag 14 september 2012


Dienst van Woord en gebed
Dienst voorafgaande aan de begrafenis van zr. H.Groenwold-Meinders
Voorganger Drs. J. Oosterbroek.

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 12-09-14-begrafenis-H.Groenwold-Meinders.mp3)
Zondag 16 september 2012


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. K. Munneke

Herdenking zr. H. Moorlag-Kroon
Zingen: Lied 14: 1 en 3
Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 105: 1 en 18 NB
Lezing van de Wet van de Here
Zingen: Psalm 32: 1 en 3 NB
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Handelingen 17: 15 - 34
Zingen: Lied 86: 1, 4 en 5
Verkondiging
Zingen: Opwekking 167: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Zegenbede

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-16-1morgen.mp3)
Zondag 16 september 2012


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. P.J. den Hertog

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 90: 1, 2 en 11
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 334: 1, 2 en 3
    Onderwijs over het dopen
    Gebed
    Zingen: Lied 334: 4 en 5
    Stellen en beantwoorden van de doopvragen
    Zingen: Kinderopwekking 185
    Dopen van Rosaly Jannet Maarsingh
    Zingen: Psalm 105:5 OB
    Overhandigen van de doopkaart
    De kinderen zingen een lied
    We bidden en danken
Schriftlezing: Genesis 9: 8 - 17
Zingen: Psalm 111: 5 NB
Woordverkondiging
Zingen: Opwekking 123
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 518
We belijden zingend ons geloof met lied 26 uit Adem van Boven
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-16-2middag.mp3)
Zondag 16 september 2012


B2B jeugddienst
Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-16-3b2b.mp3)
Zondag 23 september 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. R. van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 111: 2 en 5 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 130: 2 OB
De Tien Woorden
Zingen: Psalm 130: 4 OB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Exodus 34: 1 - 9
Zingen: Psalm 103: 3 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 437: 1, 2 en 3
Gebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 456: 1 en 2
Zegen
Zingen: Lied 456: 3

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-23-1morgen.mp3)
Zondag 23 september 2012

Middagdienst
Voorganger: Ds. R. van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 68: 7 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 27: 2 en 7 NB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13 - 18
Zingen: Lied 300: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Lied 221: 1 en 3
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 262: 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-23-2middag.mp3)
Zondag 30 september 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. G. Vos
Thema: Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uitgaat

Welkom
Zingen: Lied 157: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 117 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 18: 1 - 4 en 26 - 30
Zingen: Psalm 18: 15 OB
Schriftlezing: Mattheus 6: 31 - 34
Zingen: Psalm 27: 1 NB
Preek
Zingen: Lied 437: 1, 2 en 3
Gebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 70
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-30-1morgen.mp3)
Zondag 30 september 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. G. Huisman
Thema: Ken, eer, roem en prijs de Naam

Welkom
Zingen: Psalm 99: 1, 2 en 4 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Opwekking 7
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Exodus 3: 11 - 15
                     Jesaja 6: 1 - 8
                     Openbaring 15: 1 - 8
Zingen: Lied 457
Lezing van zondag 47 uit de HC
Preek
Zingen: Op Toonhoogte 149
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 399: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-09-30-2middag.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 7 oktober 2012


Morgendienst
Voorganger: Prof. Dr. J.W. Maris
Thema: De boodschap van de brandende braamstruik

Welkom
Zingen: Lied 484: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 145: 1 NB
Lezing van Gods Wet
Zingen: Psalm 130: 2 OB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 2: 23 - 3: 12
Zingen: Psalm 31: 6, 16, 17 NB
Preek over Exodus 3: 2
-         God is de heilige
-         God is bij ons
Zingen: Lied 457: 1, 3 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 117 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-7-1morgen.mp3)
Zondag 7 oktober 2012


Middagdienst
Voorganger: Prof. Dr. J.W. Maris

Welkom
Zingen: Lied 75: 1, 5 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 75: 1, 4 en 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 1 - 18
Zingen: Lied 21: 3, 5 en 6
Preek over Johannes 4: 15 - 16
In gesprek met Jezus bij een diepe put waarbij
-             Grote diepte wordt gepeild
-             Grote dorst wordt gelest
Zingen: Psalm 32: 4, 5 en 6 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 7 en 8 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 147: 4 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-7-2middag.mp3)
Vrijdag 12 oktober 2012


Trouwdienst
Huwelijksbevestiging van Jarno Holtman en Riëtte Holtjer.

Voorganger: Ds. H.Prins

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-12-trouwdienst-jarno-en-riette.mp3)
Zondag 14 oktober 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. E. Everts

Welkom
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Lied 463: 1 en 4
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Leviticus 19: 9 - 10
                      Ruth 2
Zingen: Lied 434: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 146: 4 en 5 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-14-1morgen.mp3)
Zondag 14 oktober 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. E. Everts

Welkom
Zingen: Psalm 138: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 331
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Lucas 17: 11 - 19
Zingen: Lied 449: 1, 2, 3, 4, en 5
Lezen: HC zondag 32
Verkondiging
Zingen: Psalm 25: 6 en 10 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 138: 3 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 390: 1 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-14-2middag.mp3)
Zondag 14 oktober 2012


B2B jeugddienst
Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-03-18-18-57.mp3)
Zondag 21 oktober 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. H.J.Th. Velema
Thema: Abrahams pelgrimstocht

Welkom
Zingen: Lied 329: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 91: 1 en 5 OB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 119: 7 NB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Genesis 12: 1 - 9
                      Openbaring 21: 9 - 22
Zingen: Psalm 84: 3, 4 en 6 OB
Tekstlezing: Hebreeën 11: 8 - 10
Verkondiging
Zingen: Psalm 87: 3 en 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 442: 1 en 4
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-21-1morgen.mp3)
Zondag 21 oktober 2012


Middagdienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Ds. H.J.Th. Velema
Thema: Test

Welkom
Zingen: Opwekking 599
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Er is een God die hoort!
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Psalm 139
Zingen: Lied 334: 1, 3 en 5
       Lezing van het doopformulier
       Zingen: Laat de kind'ren tot mij komen
       Stellen en beantwoorden van de vragen
       Bediening van de Heilige Doop
       Zingen door de kinderen van de kindernevendienst
       Zingen: Psalm 25: 6 NB
       Gebed na de doop
Zingen: Psalm 139: 8 en 9 NB
Tekstlezing: Psalm 139: 23 - 24
Verkondiging:
Zingen: Psalm 139: 14 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 473: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 473: 4 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-14-2middag.mp3)
Zondag 28 oktober 2012


Morgendienst
Voorganger: Kandidaat J. Oosterbroek

Welkom
Zingen: Psalm 92: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 350
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 32: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 64
Zingen: Psalm 1: 1, 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 78: 1 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 460: 3, 4 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-28-1morgen.mp3)
Zondag 28 oktober 2012


Middagdienst
Voorganger: Dr. D.J. Steensma

Welkom
Zingen: Psalm 113: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 34: 1 NB
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Fillipenzen 4: 4 - 7
Lezing van zondag 22 uit de H.C.
Zingen: Psalm 16: 3 en 6 OB
Preek
Zingen: Psalm 149: 1 en 2 NB
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 291
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 2 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-10-28-2middag.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 4 november 2012


Morgendienst
Voorganger: Drs. A. van de Bovekamp
Thema: Lezen, horen en gehoorzamen

Welkom
Zingen: Lied 231: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 34: 1 en 3 NB
Leefregel
Zingen: Psalm 119: 28 NB
Gebed om de leiding door de Heilige Geest
Schriftlezing: Openbaring 1
Zingen: Lied 217: 1 en 2
Verkondiging over Openbaring 1: 3
Zingen: Psalm 93: 1 en 4 NB
Voorbeden en dankzegging
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 95: 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-04-1morgen.mp3)
Zondag 4 november 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. P.J. den Hertog
Thema: Wie zonder zonde is

Welkom
Zingen: Psalm 84: 1, 2 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 130: 1 en 2 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Johannes 8: 1 - 11
Zingen: Lied 470: 1 en 4
Preek
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 NB
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 428
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 554
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-04-2middag.mp3)
Woensdag 7 november 2012 (Dankdag)


Middagdienst
Voorganger: Prof. Dr. G.C. den Hertog

Welkom
Zingen: Psalm 65: 1, 3 en 5 NB
Stil gebed
Onze hulp en groet
Zingen: Lied 20: 1, 5 en 7
Gebed
Schriftlezing: MatteŁs 6: 19 - 34
Zingen: Lied 48: 1, 2 en 5
Preek
Zingen: Psalm 145: 1, 4 en 5 NB
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 67: 1 en 3 OB
Geloofsbelijdenis (vraag en antwoord 26-28 van de Heidelberger Catechismus)
Zingen: Psalm 67: 2 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-07-1dankdag.mp3)
Zondag 11 november 2012

Morgendienst
Voorganger: Student T. Wijnsma
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Welkom
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 21: 1 en 3
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 130: 1, 2 en 3 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 17
Zingen: Psalm 119: 12 en 40 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 78:1, 2, 3 en 4
Lezing van het 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 80: 9 en 10 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-11-1morgen.mp3)
Zondag 11 november 2012

Middagdienst
Voorganger: Student T. Wijnsma

Welkom
Zingen: Psalm 95: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 34: 1 en 2 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Deuteronomium 6
Zingen: Psalm 62: 1 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 123
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-11-2middag.mp3)
Zondag 18 november 2012


Morgendienst
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: Prof. Dr. H.J. Selderhuis

Welkom
Zingen: Lied 409: 1, 2 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 40: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 1 - 9
Zingen: Psalm 40: 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 7 OB
         Lezing van het Avondmaalsformulier
         Gebed om vergeving
         Zingen: Psalm 79: 4 OB
         Geloofsbelijdenis
         Zingen: Psalm 79: 7 OB
         Viering van het Heilig Avondmaal
         Lezing laatste deel Avondmaalsformulier
Zingen: Lied 90: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 40: 7 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-18-1morgen.mp3)
Zondag 18 november 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. S. Otten
Thema: Alles uit genade!
Welkom
Zingen: Lied 305: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 107: 1 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Efeziërs 2: 1 - 10
Zingen: Psalm 103: 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 451: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 136: 1, 4 en 13 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-18-2middag.mp3)
Zondag 25 november 2012
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Morgendienst
Voorganger: Ds. R. van de Kamp

Welkom
Zingen: Psalm 111: 5 en 6
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 24: 2 OB
De Tien Woorden
Zingen: Psalm 24: 3 OB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Daniël 5: 1 - 7 en 17 - 30
Zingen: Psalm 2: 2 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 285: 1 en 2
Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 296: 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-25-1morgen.mp3)
Zondag 25 november 2012


Middagdienst
Voorganger: Kandidaat W.C. van Slooten
Thema: "Een doorkijk in de hemel!"

Welkom
Zingen: Johannes de Heer 33
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27: 1 en 7 NB
Herdenking van de broeders en zusters,
die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Openbaring 7: 9 - 17
Zingen: Psalm 84: 3 en 4 NB
Verkondiging
De Blessed2B-band zingt Opwekking 381
Zingen: Lied 436: 1, 5, 6 en 7
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
De Blessed2B-band zingt Opwekking 730
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Zegen
Zingen: Opwekking 71

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-11-25-2middag.mp3)

Naar bovennaar bovenZondag 2 december 2012 (1e Adventszondag)


Morgendienst
Voorganger: Ds. W. van 't Spijker

Welkom
Zingen: Lied 126
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 1 en 3 OB
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 130: 2 en 3 NB
Gebed voor de verkondiging
Schriftlezing: Ruth 1
Zingen: Lied 169: 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 3, 4 en 5 NB
Gebeden en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 118
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-2-1morgen.mp3)
Zondag 2 december 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. J. van der Wal

Welkom
Zingen: Lied 26: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 OB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Psalm 27
Zingen: Psalm 27: 2, 4 en 7 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 437: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 98: 2 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 98: 4 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-2-2middag.mp3)
Zondag 9 december 2012 (2e Adventszondag)


Morgendienst
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: Dr. D.J. Steensma

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 118: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 105: 3 OB
Gebod van de Here
Zingen: Psalm 119: 1 NB
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: 2 Korintiërs 1: 15 - 21
           Zingen: Psalm 139: 7 en 8 NB
           Lezing van het Doopformulier
           Gebed voorafgaand aan de Doop
           Vragen aan de ouders
           Bediening van de Heilige Doop
           Zingen: Psalm 105: 5 OB
           De kinderen zingen een lied bij het doopvont
           Dankgebed na de Doop
Tekst voor de preek: 2 Korintiërs 1: 21 - 22
Zingen: Opwekking 599
Preek
Zingen: Lied 409: 1, 2, 3, 4 en 5
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 1 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-9-1morgen.mp3)
Zondag 9 december 2012


Middagdienst
Voorganger: Dr. D.J. Steensma

Welkom
Zingen: Psalm 111: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111: 6 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 Petrus 1: 3 - 7
                     Galaten 5: 22 - 25
Zingen: Psalm 86: 6 OB
Verkondiging: 2 Petrus 1: 6
Zingen: Lied 473: 5, 8, 9 en 10
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 296: 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 12 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-9-2middag.mp3)
Zondag 16 december 2012 (3e Adventszondag)


Morgendienst
Voorganger: Ds. J.G. Kortleven

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 120: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 72: 7 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Lied 428: 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 45
Zingen: Lied 157: 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 127: 1, 2, 5, 6 en 7
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen
Psalm 149: 1 en 3 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-16-1morgen.mp3)
Zondag 16 december 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. G. Huisman
Thema: Bestaat God?

Welkom
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 86: 1, 6 en 7
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 - 6
                      Exodus 3: 6 - 15
Zingen: Lied 430: 1, 3, 4 en 6
Verkondiging
Zingen: Op Toonhoogte 149
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-16-2middag.mp3)
Zondag 16 december 2012


B2B jeugddienst m.m.v. student A.Hofland

Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-16-3b2b.mp3)
Vrijdag 21 december 2012


Dienst van Woord en gebed
Dienst voorafgaande aan de begrafenis van Zr. Hadewieg Moorlag-Boels


Geen liturgie beschikbaar

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-21-begrafenis-HMoorlag-Boels.mp3)
Zondag 23 december 2012 (4e Adventszondag)


Morgendienst
Voorganger: Ds. G.J. Kortleven

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 125: 1, 2, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 78: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 25: 2 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1 - 11
Zingen: Lied 462: 1, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Lied 300: 1, 2, 4 en 6
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 7 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-23-1morgen.mp3)
Zondag 23 december 2012


Middagdienst
Voorganger: Ds. M. Bergsma
Thema: Geloven midden in een wereldrijk

Zingen: Lied 125: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 18: 1 en 9 NB
Gebed voor de preek
Schriftlezing: Lucas 1: 57 - 80
Zingen: Lied 126: 1
Verkondiging
Zingen: Psalm 111: 1 en 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 526
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 NB
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-23-2middag.mp3)
Maandag 24 december 2012 (Kerstnachtdienst)


Kerstnachtdienst
Voorganger : J. Oosterbroek, Ruinerwold
Organist : Rico Nijboer
mmv
Christelijk mannenkoor Stadskanaal o.l.v. J.W. Pots
begeleiding van het koor op orgel en piano door W.Kramer

Welkom
Samenzang: Ere zij aan God, de Vader
Gebed
Samenzang: In Bethlehems stal
Bijbellezing Lucas 2:1-21 (NBG vertaling)
Het mannenkoor zingt 2 liederen
Samenzang: Komt, verwondert u hier, mensen
Kerstgedachte door J.Oosterbroek
Samenzang: Eer zij God in onze dagen
Het mannenkoor zingt 2 liederen
Gedicht "ingewikkeld?" voorgedragen door Alie Buist
Collecte
Samenzang Stille nacht, heilige nacht
Het mannenkoor zingt 2 liederen
Slotwoord en dankgebed
Samenzang: Ere zij God

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-24-1kerstnachtdienst.mp3)
Dinsdag 25 december 2012 (Eerste Kerstdag)


Morgendienst
Leesdienst o.l.v. br. J. van der Wal
Thema: "Het kerstpakket"

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 138
Stil gebed
Zingen: Lied 135: 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Lied 26: 1, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 8: 23 - 9: 6
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 OB
Schriftlezing: Johannes 3: 16 - 21
Zingen: Lied 160: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Lied 139: 1, 2 en 3
Afsluiting Kindernevendienst project
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 436
Zegen
Zingen: Ere zij God

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-25-1kerstmorgen.mp3)
Dinsdag 25 december 2012


Middagdienst
Gezinsdienst
Voorganger: Ds. A.C. v.d. Wekken
Organist: Rico Nijboer
Mmv Kinderkoor The Happy Singers

Zingen: Lied 138: 1, 2 en 4
Welkom
Zingen: Lied 26: 1, 3 en 4
Inkeer
Votum en groet
Bijbeltekst: Jesaja 9: 5 en 6
Zingen: Psalm 40: 1 en 4 NB
Gebed
The Happy Singers zingen voor ons
Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 14
Zingen: Opwekking 430
Schriftlezing: Lucas 2: 15 - 20
Zingen: Alles wordt nieuw 16: 1 en 3
Tekstafkondiging: Lucas 2: 10a
Verkondiging: Je hoeft niet bang te zijn
Zingen: Lied 135: 1 en 2
Dankgebed
The Happy Singers zingen voor ons
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 147: 1, 2 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 134: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-25-1kerstmiddag.mp3)
Woensdag 26 december 2012 (Tweede Kerstdag)


Zangdienst
Voorganger : Dhr. G. Rovers
Organist : Arnoud Moorlag
mmv Testify uit Emmer Compascuum
Thema: Kerst maakt niet gelukkig (maar het Kerstkind wel)

Voor de dienst zingen we:
Lied 138
Lied 135
Lied 139
Welkom
Votum en groet
Zingen: Joh. de Heer 70
Lied 143
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2: 8 - 18 door Margriet
Testify zingt 3 liederen
Zingen: Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht
Gesproken tekst tussen de coupletten
Uitleg thema
Zingen: Opwekking 595
Zingen: Opwekking 698
Dankgebed
Collecte
Testify zingt 3 liederen Zegen
Zingen: Ere zij God

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-26-1kerstzangdienst.mp3)
Zondag 30 december 2012


Morgendienst
Voorganger: Ds. J.G. Kortleven

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 107: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 99: 1 en 8 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 1: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 2: 1 - 12
Zingen: Lied 166: 1
Verkondiging Zingen: Lied 141: 1, 2 en 3
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 330: 1, 2 en 3
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-30-1morgen.mp3)
Zondag 30 december 2012


Middagdienst
Voorganger: Kandidaat J. Oosterbroek
Welkom
Zingen: Psalm 119: 87, 88 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 7: 4 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiërs 16
Zingen: Psalm 98: 3 en 4 OB
Preek
Zingen: Lied 300: 1, 2 en 6
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 460: 1, 2 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-30-2middag.mp3)
Maandag 31 december 2012 (Oudjaarsdag)


Avonddienst
Voorganger: Kandidaat J. Oosterbroek

Welkom
Zingen: Lied 44: 1 en 2
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 90
Zingen: Psalm 90: 1 en 2 OB
Preek
Zingen: Psalm 77: 4 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 392: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 392: 3, 4 en 5
Zegen

Geluidsopname downloaden      (opnamecode: 2012-12-31-1oudjaarsavond.mp3)

Naar bovennaar boven