Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Adreslijst


Kerkgebouw
"De Ark"
Molenstraat 55
9584 AS Mussel
Predikant:
Ds. W.C. van Slooten
Molenstraat 62a
9584 AV Mussel
Telefoon: 0599-859033

E-mail: predikant@cgkmussel.nl

Naar bovennaar boven

Kerkenraad
Voor informatie, doorgeven van veranderingen of voor contact met de kerkenraad kunt u contact opnemen met de scriba.

Scriba

H.Veninga
Telefoon: 0599-454508

E-mail: scriba@cgkmussel.nl

Bezoekadres van de scriba:
Molenstraat 41
9584 AR Mussel

Postadres van de scriba:
Molenstraat 55
9584 AS Mussel

Naar bovennaar boven

Jeugdouderlingen:
Johan van der Wal
Zandtangerweg 86
9584 AL Mussel
tel. 0599-4544786

E-mail: johan.vanderwal@hetnet.nl


Jan Boels
Lindenlaan 22b
9584 AX Mussel
Telefoon: 0599-454976

E-mail: jboels1@home.nl


Naar bovennaar boven

Preekvoorziener
Willem en Ineke Moorlag
Eerelmanlaan 5
9581 LA Musselkanaal
Telefoon: 0599-416014

E-mail: preekvoorziening@cgkmussel.nl

Naar bovennaar boven

Penningmeester van de kerk:
R.Vloo
Lindenlaan 3
9584 AX Mussel
Telefoon: 0599-452826
Rabobank Mussel rek nr NL55RABO03434.03.218
Gironummer vd kerk. 959754 t.n.v. Chr. Geref. Kerk

Naar bovennaar boven

Koster
H. Raveling
Molenstraat 66
9584 AV Mussel
Telefoon: 0599 - 637415

Naar bovennaar boven
Informa

Gert Schuurman
Schapendrift 23
9584CC Mussel
Telefoon: 0599-454864

E-mail: informa@cgkmussel.nl

Naar bovennaar boven

Webmaster
Richard Moorlag
Schapendrift 31
9584CC Mussel
Telefoon: 0599-454582

E-mail: webmaster@cgkmussel.nl

Naar bovennaar boven